fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposabljanje za učinkovito urejanje delovnih razmerij

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
  Pojasnila najnovejše delovnopravne zakonodaje za HRM in druge strokovnjake

1.190,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Delovna razmerja, učinkovito urejanjeDelo na področju HRM je tesno povezano tudi z delovnopravnim področjem. Odgovorni na kadrovskem področju potrebujete poleg številnih informacij tudi:

 • pojasnila obsežne delovnopravne zakonodaje in drugih predpisov,
 • praktične primere in napotke, kako zakonodajo prenesti v prakso,
 • obrazložitve sodne prakse in odgovore na vprašanja iz prakse.

Pomembno je predvsem povezovanje kadrovskega oddelka z ostalimi oddelki, z vodji in vsemi zaposlenimi. Da boste znali svetovati vašim nadrejenim in ostalim zaposlenim, predvsem pa, da boste lahko sprejeli pravilne odločitve, se udeležite izobraževalnega programa, kjer na enem mestu pridobite ključne informacije in znanja s področja delovnih razmerij.


Izjemne koristi izobraževanja

 • poznali boste pravice, obveznosti in dolžnosti, ki jih delodajalcem nalaga obsežno področje delovnih razmerij;
 • v skladu z veljavno zakonodajo boste urejali delovna razmerja, sklepali pogodbe in pravilno pripravili postopek odpovedi;
 • lahko boste pripravili splošne akte, vodili evidence in področje varovanja osebnih podatkov;
 • usvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre in sodne prakse, boste takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • na delavnicah boste pridobili odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke.

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Usposabljanje za učinkovito urejanje delovnih razmerij zajema vsa ključna področja, ki jih morata poznati tako kadrovik kot pravnik, pa tudi vodje in direktorji. Tekom trajanja programa udeleženci aktivno sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje.

Intenzivno izobraževanje, na katerem se boste seznanili z novostmi (ZDR-1) ter dobro prakso, pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke – zaposlovanje, vodenje evidenc, odmerjanje pravic med trajanjem delovnega razmerja, disciplinske sankcije in prenehanje delovnega razmerja.

Kaj se boste naučili?

 • kako vnaprej urediti kadrovske procese in postopke, da lahko delo poteka pravilno in učinkovito,
 • katera pravila veljajo na tem področju in kako jih uporabljati (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, kolektivne pogodbe, zakoni),
 • delovno razmerje in druge oblike opravljanja dela (podjemna in avtorska pogodba, začasno/občasno delo, študentsko delo, ekonomsko odvisna oseba, …),
 • kakšni so postopki pri zaposlovanju (pravice in obveznosti kandidata, kako preveriti znanje, obvezna dokumentacija pred in ob zaposlitvi, …),
 • kako voditi kadrovske evidence (obvezne evidence, personalne mape, poudarek na varstvu osebnih podatkov, …),
 • posebej o pogodbi o zaposlitvi za določen čas (omejitve, posledice, praktični napotki, …),
 • posebna pogodbena določila: poskusno delo, pripravništvo, konkurenčna klavzula, …,
 • kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti (vsebina, postopek sprejemanja, …),
 • delovni čas (nadurno delo, druge možnosti za večjo fleksibilnost, …),
 • letni dopust in regres ter druge odsotnosti z dela (koliko pripada, kakšna so pravila v zvezi z izrabo, prenos dopusta, …),
 • plačilo za delo (plača, nadomestila, drugi prejemki, …),
 • kako se odzvati na kršitve delovnih obveznosti (neupoštevanje navodil, izostajanje z dela, alkoholiziranost, …),
 • kako preverjati doseganje delovnih rezultatov,
 • kakšni so načini prenehanja delovnega razmerja (poudarek na možnostih odpovedi pogodbe o zaposlitvi).

Udeleženci portala e-Kadrovik


Predavatelj

Miha Miha ŠercerŠercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu.

Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava.

Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.


Vsebina

ŠTUDIJSKO GRADIVO – dostop do portala e-Kadrovik in online priročnika
Zakon o delovnih razmerjih v praksi in spletna učilnica z dodatnimi gradivi

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1 in novosti ZDR-1
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Trajanje: 9.00-12.15

Vsebina

 • postopek zaposlovanja,
 • kadrovske evidence,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • varnost in zdravje pri delu,
 • pogodba o zaposlitvi …

Trajanje: 9.00-12.15

Vsebina:

 • splošni akti,
 • delovni čas,
 • plačilo za delo,
 • letni dopust …

Posnetek e-izobraževanja Novosti ZDI-1 (v spletni učilnici)

Trajanje: 9.00-12.15

Vsebina:

 • vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugi načini prenehanja delovnega razmerja,
 • komunikacija,
 • vročanje …

Preverjanje znanja in prejem certifikata: Usposabljanje za učinkovito urejanje delovnih razmerij

Preverjanje znanja: Test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.


Izobraževalni program s certifikatom

CERTIFIKAT

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.


Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen pravnikom, kadrovikom, vodjem ter vsem, ki se v podjetjih in organizacijah ukvarjate z omenjenimi temami. Primeren je za vse, ki ste na začetku svoje kariere ali pa že imate določena predznanja.

Predavatelj bo podal številne rešitve, predvsem pa primerom iz delovne in tudi sodne prakse. Če pa imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected].


V program je dodatno vključeno:

 • Številni video seminarji na portalu e-Kadrovik
 • Številni vzorci v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik
 • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
 • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovika
 • Možnost postavljanja vprašanj tudi po zaključku programa

Potek izobraževanja

Program se prične 23. 1. 2024 z dostopom do portala e-Kadrovik in do spletne učilnice, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa in kjer bodo shranjena vsa gradiva z delavnic ter vsa dodatna e-gradiva.

23. 1. 2024 bo tudi prva online delavnica na temo Zaposlovanje v praksi. Vse delavnice vodi Miha Šercer. Program je zelo praktično naravnan, vabimo vas, da redno sodelujete in zastavljate vprašanja. Tudi že pred pričetkom programa nam lahko pošljete vprašanja, le tako bo lahko še bolj prilagojen vašim željam in izzivom.


Preverite še ostala izobraževanja za kadrovike. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DOSTOPOM DO PORTALA IN ONLINE PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do portala in online priročnika  z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.