fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Gradbena pogodba – vse, kar morajo o njej vedeti naročnik, projektant, nadzornik  in izvajalec gradbenih del

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji pridobite tri kreditne točke Inženirske zbornice Slovenije ter tri kreditne točke Zbornice za arhitekturo in prostor.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Gradbena pogodbaGradbena pogodba predstavlja temeljno pogodbo, ki jo naročnik in izvajalec del morata skleniti pri novogradnjah, obsežnejših vzdrževalnih delih in rekonstrukcijah.

Zaradi nepoznavanja in posledično pomanjkljivo dorečenih sestavin v pogodbi, kot so: cena, roki, obseg del, plačilo in zavarovanje odgovornosti, v praksi prihaja do težav in nejasnosti:

 • Kako naj postopa naročnik, ko izvajalec za dodatna dela zahteva bistveno višjo ceno, in kako v primeru, ko izvajalec prepreči izvedbo teh del drugemu izvajalcu?
 • Kako naj postopa naročnik v primeru napak na objektu, kjer izvajalec ne pristane na znižanje kupnine?
 • Kako naj postopa izvajalec, ko naročnik objekta ne želi prevzeti in poravnati stroška?
 • Pomanjkljiva projektna dokumentacija, ki je, ob malomarnosti projektanta, rezultat dejstva, da izvajalec med gradnjo na napake v dokumentaciji naročnika ni opozoril.

Vsem, ki nastopate kot investitor/naročnik, izvajalec, projektant ali nadzornik pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali vzdrževanjih objektov,  priporočamo online seminar v živo.


Koristi

 • Pooblaščeni in nadzorni inženirji pridobite tri kreditne točke Inženirske zbornice Slovenije;
 • Pooblaščeni arhitekti pridobite tri kreditne točke Zbornice za arhitekturo in prostor;
 • Pozorni boste na sestavine gradbene pogodbe in razumeli boste, kaj za vas pomeni, na primer, cena na enoto, skupaj dogovorjena cena in cena ključ v roke, ter kako postopati v primeru splošne rasti cen na trgu;
 • Kot naročnik boste dovolj hitro prepoznali napake na objektu in jih znali uveljaviti; kot izvajalec pa boste na zahteve naročnika primerno in, kolikor se da v svojo korist, reagirali;
 • Pridobili vse odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem.

Program

 1. Kdaj gre za gradbeno pogodbo, pogodbena obveznost izvajalca po gradbeni pogodbi (pisnost gradbene pogodbe, razmejitev s podjemno pogodbo)
 2. Predpisi, ki se uporabljajo pri gradbeni pogodbi, hierarhija pravnih aktov – (OZ,PGU, GZ-1)
 3. Pogodbeni roki,
 4. Uvedba v delo
 5. Zamuda z izročitvijo del in postopek pri nastanku zamude med izvajanjem del (podaljšanje roka za izvedbo del…)
 6. Trije načini prevzema in izročitve (dvostransko, enostransko, pričetek uporabe)
 7. Načini oblikovanja cene pri gradbeni pogodbi
  – Osnovni pojmi pri oblikovanju pogodbene cene;
  – Cena na enoto;
  – Skupaj dogovorjena cena;
  – Cena ključ v roke;
  1. Sprememba cen zaradi rasti cen na trgu, spremenjene okoliščine (načini spremembe cen, pravilno ravnanje izvajalca, pomen dogovora o plačilu predujma/avansa…)
  2. Dodatna dela
  3. Pogodbena kazen
  4. Pomen Končnega obračuna
  5. Stvarne napake (očitne, skrite, napake, ki zadevajo solidnost)
   – Vrste jamčevalnih zahtevkov in kako se uveljavljajo (odprava napak, znižanje pogodbene cene, odprava preko drugega izvajalca, odstop od pogodbe;
   – Roki za uveljavljanje stvarnih napak;
   – Odškodnina;
   – Odgovornost udeležencev pri graditvi (projektant, nadzornik, izvajalec);
   – Regresni zahtevki med udeleženci pri graditvi;
   – Pomen navodil naročnika;
   – Odgovornost za naravo zemljišča;
   – Napake projektne dokumentacije.


   Predavateljica

   Mojca FurlanMojca Furlan, odvetnica

   Odvetnica je bila 10 let zaposlena v enem večjih gradbenih podjetjih v Sloveniji, kjer se je srečala z vsemi fazami pri izvajanju gradbene pogodbe. Od leta 2005 dalje ima svojo odvetniško pisarno in zastopa predvsem stranke v gradbenih sporih. Že več kot 20 let izvaja predavanja s področja gradbenega prava, in sicer – gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nadzoru, gradbena zakonodaja…Veliko objavlja v strokovni literaturi (Pravna praksa, Podjetje in delo, Odvetnik…). Je soavtorica Velikega gradbenopravnega priročnika, ki ga je izdal Uradni list, avtorica Priročnika za gradbince pri OZS, soavtorica komentarja Obligacijskega zakonika.


    Preverite še ostala izobraževanja s področja Gradbeništvo in logistika. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

    IN-HOUSE izobraževanje

    Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
    >> Pošljite povpraševanje

    Avtorji

    Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

    Mojca FurlanMojca Furlan, dipl. iur., odvetnica je bila 10 let zaposlena v enem večjih gradbenih podjetjih v Sloveniji, kjer se je srečala z vsemi fazami pri izvajanju gradbene pogodbe. Od leta 2005 dalje ima svojo odvetniško pisarno in zastopa predvsem stranke v gradbenih sporih. Že več kot 20 let izvaja predavanja s področja gradbenega prava, in sicer – gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nadzoru, gradbena zakonodaja…Veliko objavlja v strokovni literaturi (Pravna praksa, Podjetje in delo, Odvetnik…). Je soavtorica Velikega gradbenopravnega priročnika, ki ga je izdal Uradni list, avtorica Priročnika za gradbince pri OZS, soavtorica komentarja Obligacijskega zakonika.

    Splošni pogoji

    Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.