fbpx

Prijava v portal: 

Raba vode in vodna pravica – obveznosti zavezancev po Zakonu o vodah

Online seminar
Datum: 28.8.2024
Ura: 9.30 – 12.00
Lokacija: Online (preko spleta)
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije o uspešno opravljenem izobraževanju ter 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Top 3 prednosti seminarja: 

1. Jasna navodila
2. Pojasnila, kaj pomeni preseganje splošne rabe vode
3. Odgovori na vaša vprašanja, tudi po seminarju

268,20  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 9. 8. 2024)

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) v 125. člen določa, da je treba vodno dovoljenje pridobiti za neposredno rabo vode za:

 • lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba,
 • tehnološke namene,
 • dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti,
 • pridobivanje toplote,
 • namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin,
 • proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni, če ni neposredno priključena na javno električno omrežje,
 • pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave,
 • vzrejo vodnih organizmov za repopulacijo ali lastno porabo,
 • pristanišče, če je investitor oseba javnega prava,
 • zasneževanje smučišča,
 • postavitev plavajoče naprave po predpisih o pomorstvu in varnosti plovbe po celinskih vodah,
 • drugo rabo, ki presega splošno rabo po tem zakonu, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije.

Gre za t.i. posebno rabo vode, rabo naplavin in podzemnih voda, za rabo katerih mora investitor:

 • pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije,
 • za to rabo izvajati plačila za vodno pravico in vodno povračilo in
 • uporabiti najboljše razpoložljive tehnike.

Podatki o posebni rabi voda se zbirajo v vodni knjigi.

Zakon o vodah, raba vode

Prednosti seminarja

Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • jasna pojasnila, kdo potrebuje vodno pravico in kakšne so obveznosti imetnika vodne pravice;
 • jasna navodila, kako pripraviti dokumentacijo za pridobitev vodnega dovoljenja;
 • odgovore na vaša specifična vprašanja. Pošljite vprašanje na: [email protected]
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju;
 • pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vsebina seminarja

 • Zakonodaja
 • Kaj ureja Zakon o vodah
 • Posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča
 • Razvrščanje voda
 • Vodno zemljišče
 • Javno dobro
 • Raba vode (splošna, posebna)
 • Vodna pravica
 • Navodila za oddajo vloge (obrazci, hidrogeološko poročilo za vodni, hidrološko poročilo, v primeru, da gre za odvzem vode iz vodotoka, tehnična dokumentacija o objektih in napravah, ki bodo rabili vodo, taksa, …)
 • Evidentiranje posebne rabe vode (pogoji, vloga, priloge)
 • Vodno dovoljenje (pogoji, vloga, priloge)
 • Koncesija (pogoji, vloga, priloge)

Komu priporočamo udeležbo?

Vsem fizičnim in pravnim osebam, ki:

 • pridobivajo toploto, zalivajo vrt ali imajo lastno oskrbo s pitno vodo;
 • imajo lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, uporabljajo vodo v tehnološke namene, za dejavnost kopališč, za pridobivanje toplote, namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, izvajajo športni ribolov v komercialnih ribnikih, uporabljajo vodo za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, gojijo sladkovodne in morske organizme, imajo pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah, uporabljajo vodo za zasneževanje smučišč, imajo proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW in uporabljajo vodo, ki presega splošno rabo, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije in ne gre za posebno rabo, za katero pridobitev vodne pravice ni potrebna.
 • imajo proizvodnjo pijač, uporabljajo vodo za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termo-mineralna voda, proizvajajo električno energijo v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10MW in odvzemajo naplavine, razen če gre za izvajanje javne službe.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič Polonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.