fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kazalci uspešnosti (KPI) na HRM področju – kadrovski kontroling

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Ljubljana, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat o opravljenem usposabljanju: Kazalci uspešnosti (KPI) na HRM področju (Kadrovski kontroling).

Top 3 prednosti izobraževalnega programa:

1) Praktični primeri 2) Odgovori na vaša vprašanja 3) Brezplačen dostop do portala e-Kadrovik

970,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Eden glavnih razlogov zakaj kadrovska funkcija v podjetju pogosto ne dobi prave veljave, je ravno v tem, da kadrovska funkcija svojih učinkov zelo pogosto ne (zna) izmeri(ti), kadrovski strokovnjaki pa svoje odločitve prepogosto utemeljujejo »na pamet« in »po občutku«.

Prvi razlog za takšno stanje je najpogosteje v pomanjkanju metodologije in orodij za merjenje. Če želimo nekaj obvladovati, moramo to najprej znati izmeriti. Dejstvo je, da so tista podjetja, ki merijo svojo uspešnost, uspešnejša od tistih, ki tega ne počnejo. Namen merjenja kadrovskih kategorij je predvsem v zagotavljanju povratne informacije o uspešnosti kadrovske funkcije in ukrepov ter akcij le-te. Na podlagi meritev šele lahko ugotovimo odmike ter izvedemo korektivne ukrepe.

S tem, ko bo kadrovska funkcija sposobna opredeliti kategorije, ki jih bo merila, jih dejansko tudi izmeriti in s tem meriti svojo uspešnost, bo kadrovska funkcija močno pridobila na kredibilnosti in veljavi v podjetju.

Izjemne koristi izobraževanja

Intenziven izobraževalni program vam zagotavlja informacije in znanja: 

 • kako meriti in optimizirati kadrovske procese skozi različne faze zaposlenega,
 • kako postavljati in dosegati cilje ter
 • kako vodenje s cilji prispeva k večji učinkovitosti podjetja

Program je namenjen:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja/organizacije,
 • odgovorom na vaša vprašanja (pošljete jih lahko na naslov: [email protected]),
 • izmenjavi izkušenj ter povezavi s kolegi iz stroke!

  Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

  Skozi interaktivne module boste spoznali, kako sodobna kadrovska funkcija vpliva na uspešnost podjetja, kako povezati kadrovsko funkcijo s kontrolingom in kako učinkovito upravljati s stroški ter vlogo HR-a v tem procesu.

  Poudarek bo tudi na življenjskem ciklu zaposlenega in njegovi povezanosti s kontrolingom. Razpravljali bomo, kako meriti in optimizirati uspešnost kadrovskih praks skozi različne faze zaposlenega.

  Poglobili se bomo v uporabo kadrovskega kontrolinga, kjer boste izvedeli, kako postavljati in dosegati cilje, ter kako vodenje s cilji prispeva k večji učinkovitosti podjetja.

  Raziskali bomo tudi, kaj je ROI (donosnost naložbe) in kako uporabiti ROI metodologijo za evalvacijo in izboljšanje kadrovskih strategij. Spoznali boste, kako zbirati in analizirati podatke, izolirati učinke vaših programov ter kako te podatke pretvoriti v denarno vrednost za izračun ROI.

  Naš cilj je, da se po zaključku programa ne boste več zanašali “na pamet” ali “po občutku”, ampak boste opremljeni z znanjem in orodji, ki vam bodo omogočila merjenje in utemeljitev uspešnosti kadrovske funkcije. Tako boste lahko povečali kredibilnost in vpliv HRM v vašem podjetju.

  Pridružite se nam in skupaj bomo razvijali strategije, ki ne bodo le podkrepile vašo vlogo v podjetju, ampak bodo tudi prispevale k boljšemu poslovnemu uspehu.

  Predavatelja

  Matic Kadliček, univ. dipl. psih.Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

  Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja “mehkih” veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter “on-boardinga” in merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji®.
  Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropstko združenje psiholoških društev (EFPA).

  Nedavno je dokončal drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS) ter je bil član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Je tudi eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) in EMCC Slovenija (Evropsko združenje za mentorstvo in coaching Slovenija).

  Aktiven je kot mentor študijske in supervizirane prakse prihodnjih in novo diplomiranih psihologov z Univerz v Mariboru, Ljubljani in Kopru.
  Druga “služba” mu je že od nekdaj glasba, več let je član tolkalskega kolektiva The Stroj. V prostem času najraje bere predvsem poljudnoznanstvene knjige z najrazličnejših področij, rad igra biljard in obožuje gore. Njegov življenjski moto je: »Vse kar imam, nosim s sabo.«

  Urška Stanovnik, univ. dipl. psih.Urška Stanovnik

  Urška Stanovnik, univ. dipl. psih. že več kot 10 deluje na HR področju, kjer jo bolj kot ustaljene prakse zanimajo novodobni pristopi in načini, kako ustvariti še boljšo izkušnjo za (potencialne) zaposlene.

  V podjetju Optiweb ustvarja ravnovesje med potrebami zaposlenih na eni strani in poslovnimi potrebami na drugi strani.

  Vsebina

  ŠTUDIJSKO GRADIVO – dostop do portala e-Kadrovik in online priročnika
  Zakon o delovnih razmerjih v praksi in spletna učilnica z dodatnimi gradivi

  • Delovna razmerja in trg dela
  • Komentarji členov ZDR-1 in novosti ZDR-1
  • Načini prenehanja delovnega razmerja
  • Aktualne teme
  • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
  • Varnost in zdravje pri delu
  • Promocija zdravja na delovnem mestu
  • Sodobna kadrovska funkcija
  • Strateško upravljanje s človeškimi viri

  Trajanje: 9.00-13.15

  Lokacija: Ljubljana Vič

  Predavateljica: Urška Stanovnik


  Vsebina

  Sodobna kadrovska funkcija in kontroling

  • Predstavitev sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v podjetju
  • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
  • Letno (finančno) planiranje, nadzor nad stroški in vloga HRa

  Življenjski cikel zaposlenega v povezavi s kontrolingom

  • Kaj sestavlja življenjski cikel zaposlenega
  • Na kakšen način in kje meriti uspešnost kadrovskih praks

  Uporaba kadrovskega kontrolinga

  • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
  • Kako si zastaviti cilje in poskrbeti za doseganje?
  • Vodenje s cilji

   Trajanje: 9.00-13.15

   Lokacija: Ljubljana Vič

   Predavatelj: Matic Kadliček


   Vsebina:

   • Kaj so KPI-ji v kadrovski funkciji in kaj je ROI?
   • Oblikovanje ROI postopka
   • Oblikovanje pričakovanih rezultatov in ciljev
   • Različni načini zbiranja podatkov
   • Pretvorba podatkov v finančne kazalnike uspešnosti
   • Realna ocena stroškov
   • Računanje donosnosti naložbe

   Po opravljeni praktični nalogi prejmete certifikat o opravljenem usposabljanju: Kazalci uspešnosti (KPI) na HRM področju (Kadrovski kontroling)

   Izobraževalni program s certifikatom

   Certifikat Forum Media

   CERTIFIKAT

   Na zadnji delavnici bomo izdelali praktični primer in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Forum Akademije v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

   Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

   Komu priporočamo udeležbo?

   Program je namenjen kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, kadrovskim partnerjem, vodjem ter vsem, ki se v podjetjih in organizacijah ukvarjate z omenjenimi temami. Primeren je za vse, ki ste na začetku svoje kariere ali pa že imate določena predznanja. Predavatelja bosta podala številne rešitve, predvsem pa bo veliko praktičnega dela.

   Če imate že kakšno vprašanje, nam ga pošljite na naslov: [email protected].

   V program je dodatno vključeno:

   • Številni video seminarji na portalu e-Kadrovik
   • Kazalci uspešnostiŠtevilni vzorci v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik
   • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
   • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovskih strokovnjakov
   • Možnost postavljanja vprašanj tudi po zaključku programa

   Naše delo bo temeljilo na:

   • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
   • praktični predstavitvi metod in orodij;
   • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
   • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

   Potek izobraževanja

   Program se prične 7. 5. 2024 z dostopom do portala e-Kadrovik in do spletne učilnice, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa in kjer bodo shranjena vsa gradiva z delavnic ter vsa dodatna e-gradiva.

   7. 5. 2024 bo tudi prva delavnica na temo Sodobna kadrovska funkcija v praksi. Program vodita odlična strokovnjaka Urška Stanovnik in Matic Kadliček. Program je zelo praktično naravnan, vabimo vas, da redno sodelujete in zastavljate vprašanja. Tudi že pred pričetkom programa nam lahko pošljete vprašanja, le tako bo lahko še bolj prilagojen vašim željam in izzivom.

   Preverite še ostala izobraževanja za kadrovike. Pomagala vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

   IN-HOUSE izobraževanje

   Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
   >> Pošljite povpraševanje

   Avtorji

   Urška Stanovnik, univ. dipl. psih.

   Urška Stanovnik, univ. dipl. psih. že več kot 10 deluje na HR področju, kjer jo bolj kot ustaljene prakse zanimajo novodobni pristopi in načini, kako ustvariti še boljšo izkušnjo za (potencialne) zaposlene. V podjetju Optiweb ustvarja ravnovesje med potrebami zaposlenih na eni strani in poslovnimi potrebami na drugi strani.

   Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

   Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d.o.o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d.o.o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja "mehkih" veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter "on-boardinga" in merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji®. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropstko združenje psiholoških društev (EFPA). Nedavno je dokončal drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS) ter je bil član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Je tudi eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) in EMCC Slovenija (Evropsko združenje za mentorstvo in coaching Slovenija). Aktiven je kot mentor študijske in supervizirane prakse prihodnjih in novo diplomiranih psihologov z Univerz v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Druga "služba" mu je že od nekdaj glasba, več let je član tolkalskega kolektiva The Stroj. V prostem času najraje bere predvsem poljudnoznanstvene knjige z najrazličnejših področij, rad igra biljard in obožuje gore. Njegov življenjski moto je: »Vse kar imam, nosim s sabo.«

   Splošni pogoji

   IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z DOSTOPOM DO PORTALA IN ONLINE PRIROČNIKA

   Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

   Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do portala in online priročnika  z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

   Posebne ugodnosti

   Posebne ugodnosti

   • drugi udeleženec 10 % popusta,
   • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
   • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

   NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

   Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.