Novosti v javnem sektorju v 2024 (ZDR-1D, ZIPRS, minimalna plača …)

Online seminar

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Novosti ZDR-1 za javni sektor ter ostale novosti, ki se nanašajo na minimalno plačo, ZIPRS ter povračila stroškov v zvezi z delom, novosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Minimalna plačaTudi v letu 2024 bo treba pri urejanju pravic javnih uslužbencev, predvsem pa plač, povračil stroškov in drugih prejemkov, upoštevati veljavne predpise in kolektivne pogodbe, posebej pa biti pozoren na novosti, ki na določanje in izplačevanje plač, povračil stroškov in prejemkov vplivajo.

Pravice iz naslova plač, povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev temeljijo na predpisih in kolektivnih pogodbah, urejajo pa se v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer je treba predvsem pri urejanju plač biti posebej pozoren.

V zvezi z določitvijo plače, povračil stroškov in drugih prejemkov je treba upoštevati, da mora biti to urejeno pravilno in zakonito ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, kot tudi kasneje v času trajanja delovnega razmerja. Pravilna in zakonita ureditev je pomembna v povezavi z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred ter za pravilno določanje in tudi izplačevanje dodatkov in dela plače za delovno uspešnost.

Da boste novosti pravilno in zakonito izvajali v praksi, smo za vas pripravili praktični seminar.


Ključne koristi

Predstavili bomo veljavno ureditev in vse spremembe in novosti, ki bodo uveljavljene s predpisi ali kolektivnimi pogodbami v začetku leta 2024, in sicer:

 • Pregled pravnih podlag s področja delovnih razmerij, plač in povračil stroškov ter drugih prejemkov v javnem sektorju
 • Izvrševanje Zakona o izvrševanju proračuna (predvsem priprava finančnih in kadrovskih načrtov)
 • Upoštevanje nove vrednosti minimalna plača pri obračunu plač in povračil stroškov ter prejemkov
 • Nove višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v povezavi z zadnjimi razlagami kolektivnih pogodb
 • Aktualna pojasnila in sodna praksa

Poleg tega boste v praksi takoj:

 • uporabili z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami usklajene rešitve,
 • izvedeli, kakšne so vaše obveznosti in se izognili nepotrebnim kršitvam ter
 • prejeli odgovore na konkretna vprašanja iz prakse – pošljite jih že vnaprej na naslov [email protected].

Komu je seminar namenjen? 

Kadrovikom, vodjem, poslovnim sekretarjem ter vsem, ki se v javnem sektorju srečujete z obravnavano tematiko.


Vsebina

Novosti so predvsem naslednje (vsebino bomo prilagodili sprejetim novostim):

 • Izvrševanje Zakona o izvrševanju proračuna (predvsem priprava finančnih in kadrovskih načrtov)
 • Upoštevanje nove vrednosti minimalna plača pri obračunu plač in povračil stroškov ter prejemkov
 • Nove višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v povezavi z zadnjimi razlagami kolektivnih pogodb

Preverite še ostala izobraževanja s področja Javni sektor. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.