fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Praktično online izobraževanje v živo
Ura: –

Zaposlovanje javnih uslužbencev v vzgoji in izobraževanju ter posebni primeri iz prakse


Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z  dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali  ste vse postopke sklenitve  ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.

Zaradi načina in narave dela ter tudi pretežnega zaposlovanja uslužbenk so v vzgoji in izobraževanju pogoste zaposlitve za določen čas, ki so vezane na obseg ur poučevanja v posameznem šolskem letu, kot na primer po odločbah o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ali število oddelkov, ki jih odobri ministrstvo ali občina. Soočate se tudi z veliko nadomeščanji  zaposlenih, ki so odsotni iz različnih razlogov, kot so starševski dopusti, daljše bolniške odsotnosti ali študijski dopusti ali celo želje po daljši neplačani odsotnosti.

Tako se vedno znova pojavljajo dileme, kako sklepati pogodbe o zaposlitvi in oblikovati določbe v pogodbi o zaposlitvi, da bodo v skladu z zakonodajo, sprašujete pa se tudi, kdaj je lahko določena zaposlitev za določen in kdaj za nedoločen čas ter na kaj morate biti pozorni. S tem so povezane tudi druge pravice – povračilo drugih stroškov, letni dopust in regres za letni dopust, napredovanja in drugo.

Na našem seminarju vam bomo pomagali  razjasniti dileme, kako ustrezno in zakonodajno skladno ravnati pri zaposlovanju javnih uslužbencev v vzgoji in izobraževanju – udeležite se spletnega izobraževanja v živo, ki ga izvaja priznana strokovnjakinja za kadrovsko področje javnega sektorja.


Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. S postavljanjem konkretnih vprašanj boste razjasnili tudi najbolj težke dileme iz prakse.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]


Ne spreglejte: za aktivne naročnike portala e-Ravnatelj je udeležba na izobraževanju brezplačna!

Več o portalu ➤ TUKAJ

  • pravne podlage za urejanje delovnih razmerij – na kaj morate po kolektivni pogodbi za dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter ZOFVI še posebej biti pozorni
  • zaposlovanje za določen ali nedoločen čas (kdaj in v katerih primerih)
  • pravilen postopek zaposlitve (objave prostih delovnih mest, postopek zaposlitve izbranega kandidata, obveščanje)
  • priprava in vsebina pogodbe o zaposlitvi
  • določitev plače, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v skladno z zakonom in kolektivno pogodbo druge pravice javnih uslužbencev (letni dopust, regres za letni dopust …)

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.