Strokovnjak za carinske postopke

Izobraževalni program

840,00  (DDV ni vštet v ceno)

Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Praktičen izobraževalni program za sodelujoče v carinskih postopkih.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


 

Za učinkovit vstop na trge tujih poslovnih partnerjev in pravno varno izvozno-uvozno poslovanje morate dobro obvladati carinske postopke, upoštevati zapletene carinske predpise, ki se nenehno spreminjajo, in se uspešno soočati z vsakodnevnimi izzivi. Carinska zakonodaja za vas ne pomeni le obveznosti, prepovedi in omejitev­ – predvideva tudi številne pravice in ugodnosti.

Da boste pri svojem delu učinkoviti, potrebujete zanesljive in praktične informacije. Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate – z izkušenimi strokovnjaki na tem področju smo pripravili izobraževalni program!


Kaj boste pridobili z izobraževanjem? 

Kot strokovnjak za carinske postopke boste s pomočjo strokovnih nasvetov in primerov:

 • hitro in učinkovito pripravili potrebno dokumentacijo (carinska deklaracija, oprostitev ter odlog plačila, pridobitev porekla, tarifna olajšava in vračilo dajatev …);
 • izpolnili obveznosti in poslovali pravno varno – skladno s carinsko zakonodajo;
 • uveljavili ugodnosti, ki jih omogoča carinska zakonodaja (status, dovoljenja in poenostavitve);
 • pridobili ključne informacije za pridobitev statusa pooblaščenega izvoznika;
 • seznanjeni z novostmi in njihovo uporabo v praksi.

Komu priporočamo udeležbo? 

Udeležbo priporočamo logistom, špediterjem, izvoznikom, uvoznikom in vsem, ki imate opravka s carinskimi postopki.


Vsebina 

Trajanje: 9.00 – 11.30

Predavateljica: Selena Rauter Razboršek

Veljavna carinska zakonodaja in navodila FURS

 • Pregled temeljen EU in nacionalne carinske zakonodaje
 • Aktualna navodila FURS s carinskega postopka

Carinski postopki

 • Obveznost elektronskega poslovanja v carinskih postopkih
 • Pregled carinskih postopkov (uvoz, izvoz, posebni carinski postopki)

Možne poenostavitve in olajšave v carinskih postopkih

 • Temeljne poenostavitve (poenostavljena deklaracija, vpis v evidence deklaranta…)
 • Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

Aktualne teme s carinskega področja

 • Omejevalni ukrepi kot posledica vojne v Ukrajini
 • Carinski reformni paket

Trajanje: 9.00 – 11.30

Predavateljica: Ana Maček

Uvrščanje blaga v carinsko tarifo

 • Uporaba splošnih pravil za razlago kombinirane nomenklature
 • Prikaz pripomočkov pri uvrščanju blaga
 • Praktični primeri
 • Pomen zavezujoče tarifne informacije
 • Ugodnosti pri obračunu dajatev

Preferencialno poreklo blaga in status pooblaščenega izvoznika

 • Določila protokolov o poreklu, pomembna za pooblaščenega izvoznika (pravila pridobitve porekla, dokazila o poreklu, poenostavljeno potrjevanje porekla, …)
 • Notranji trg EU-izjava dobavitelja
 • Pridobitev statusa pooblaščenega izvoznika
 • Prednosti statusa
 • Pogoji za pridobitev statusa pooblaščenega izvoznika
 • Postopek izdaje dovoljenja
 • Primeri preizkusov poznavanja pravil o poreklu
  Splošni del – zakonodaja
  Posebni del – izpolnjevanje pravil o poreklu za različne vrste blaga

Trajanje: 9.00 – 11.30

Predavatelj: Milan Kušer

Nadgradnja uvoznega sistema zaradi centraliziranega carinjenja v EU (junij 2024)

 • Prilagoditev nabora podatkov uvozne deklaracije
 • Pojasnilo faze 1 in faze 2 centraliziranega carinjenja
 • Nove funkcionalnosti in procesi pri centraliziranem carinjenju na področju EU
 • Pridobitev dovoljenja

Posodobitev EU sistema za nadzor uvoza (ICS2 R3) (marec 2024)

 • Vključitev pomorskega, železniškkega in cestnega promet
 • Predložitev blaga, ki prispe v letalskem in pomorskem prometu

Posodobitev sistema za začasno hrambo blaga (december 2023)

 • Deklaracija za začasno hrambo in možni procesi dela

Načrt nadaljnjih sprememb carinskih sistemov do leta 2025

Avtorja: Polona Zupančič in Andrej Pivk

 • Klavzule Incoterms, njihov pomen in sestava
 • Sestava in vrste klavzul Incoterms
 • Vrste klavzul Incoterms
 • Incoterms 2020 – obrazložitev klavzul
 • Razmislek o izbiri posameznih klavzul za nabavnike


Predavatelji 

Selena Rauter Razboršek
Univerzitetna diplomirana pravnica, dolgoletna strokovnjakinja s carinskega področja

Milan Kušer
Strokovnjak za carinske postopke in e-carino, GCU

Ana MačekPridobite certifikat

Kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Strokovnjak za carinske postopke« v slovenskem in angleškem jeziku.

Potek izobraževanja in spletna učilnica:

spletna-izobrazevanja

 • Webinar online v živo: Carinska zakonodaja, postopki in deklaracije
 • Webinar online v živo: Carinska tarifa in poreklo blaga s poudarkom na pridobitvi statusa pooblaščenega izvoznika
 • Webinar online v živo: Pobiranje, povračilo in zavarovanje plačila uvoznih dajatev
 • Online študijsko gradivo: Incoterms 2020
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki webinarjev
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času webinarjev
 • Zaključno preverjanje znanja
 • Certifikat oz. potrdilo: Strokovnjak za carinske postopke

Kaj vam skozi izobraževanje zagotavljamo? 

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.

Webinarji
Za vsak webinar boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Vsi bodo potekali online v živo, preko platforme Zoom.

Dodatno študijsko gradivo
Praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča poglobitev in razširitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli in kjerkoli vam to ustreza.

Opomba: Datum modula so informativne narave – vsebine lahko predelate v svojem času!

Spletna učilnica in zaključek izobraževanja

Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Strokovnjak za carinske postopke« v slovenskem in angleškem jeziku.

Opomba: K zaključnemu testu lahko pristopite, ko vam to čas dopušča (ni vezano na dan in uro).


Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz – Prodaja, nabava in marketing. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

Avtorji

Ana Maček

Ana Maček je priznana strokovnjakinja za poreklo blaga z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.

Milan Kušer

Milan Kušer, strokovnjak za carinske postopke in e-carino, GCU 

Selena Rauter Razboršek

Univerzitetna diplomirana pravnica, dolgoletna strokovnjakinja s carinskega področja

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.