fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže

Online izobraževalni program
Ura: –
Online izobraževalni program

790,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže

Praktično izobraževanje za pravilno poročanje o embalaži, označitev in ravnanje z odpadki

 

Izpolnjevanje zahtev iz okoljske in embalažne zakonodaje je običajno dodeljeno osebi ali več osebam, ki so že sicer zelo zasedene.

Pretežni del nalog, posledično, zaupajo pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadki. Praksa pa kaže, da je določena raven usposobljenosti  take osebe, ki so ji te naloge dodeljene, nujna, kajti:

 • so primeri, ko pooblaščena družba podjetja kot svoje pogodbene stranke ne opozori, da bi stroški odvozov, število potrebnih kontejnerjev za zbiranje odpadkov ipd. lahko bili nižji, ampak za optimizacijo stroškov in maksimalni prihranek poskrbi vsako podjetje samostojno;
 • ob obisku okoljskega inšpektorja žal ne bo pooblaščena družba tista, ki bo zagovarjala sistem poročanja z odpadki, zakaj na primer manjkajo določene evidence, kako so označeni odpadki, zakaj so, na primer, določeni odpadki še zmeraj začasno skladiščeni ipd.;
 • so primeri, ko pooblaščeni prevzemnik zaradi obilice dela s številnimi strankami in pomanjkanjem časa ne poda rešitve v trenutku, ko jo vi nujno potrebujete.

Za lažje izpolnjevanje nalog vam priporočamo certificirano dvodnevno praktično izobraževanje.


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Celovit program vam zagotavlja:

 • Pojasnila na sedanjo in predvideno okoljsko zakonodajo
 • Zmanjšanje stroškov z vašimi odpadki, vključno z minimiziranjem mešanih komunalnih odpadkov;
 • Ureditev evidenc, poročil in celotne dokumentacije, ki jo boste imeli pripravljeno ob obisku inšpektorja;
 • Izogib kaznim za prekrške, kot so pomanjkljive evidence in poročanje, neustrezna označitev, skladiščenje itd, in znašajo več 10.000 evrov za pravno osebo in več 1.000 evrov za odgovorno osebo;
 • Urejeno označitev in skladiščenje vaših odpadkov;
 • Postopkovnike in vprašalnike, ki vas vodijo skozi pravilno izvedbo nalog;
 • Podlage za pripravo načrtov;
 • Nasvet oz. predlagano rešitev za določen okoljski izziv, s katerim se ukvarjate;
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa;
 • Ob zaključku boste prejeli certifikat Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže.

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal e-Okolje
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala e-Okolje, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okvirju. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja med izobraževanjem in po njem,
 • dostop do portala e-Okolje,
 • pridobitev certifikata Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže.

Agenda

 • Online delavnica v živo: Zakonodajne novosti,  proizvajalčeva razširjena odgovornost, embalaža in odpadna embalaža ter odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Dostop do portala e-Okolje (e-okolje,.si) z online izdajo priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji
 • Online delavnica v živo: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in nadzor nad ravnanjem z odpadki
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.

Marija Mihalič, Esol d.o.o.

Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram.

Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.

Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.

Meta Blaž, Schenker d.d.

Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.

Mojca Selan, Siliko d.o.o.


Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki v praksi


Čeprav marsikatero podjetje »prisega« na zunanjega izvajalca tudi na okoljskem področju, pa se je pred okoljskim inšpektorjem treba povsem samostojno zagovarjati. Pogodbeno razmerje s pooblaščeno družbo še ni zagotovilo, da ste povsem na varni strani in da imate res vse urejeno!

Ker je predavateljica bivša okoljska inšpektorica, pridobite usmeritve za pripravo na morebiten obisk okoljskega inšpektorja takorekoč »iz prve roke«.

Udeleženci do sedaj so v okviru izobraževanja prejeli razumljive razlage glede poročanja, vodenja evidenc, samega ravnanja z odpadki konkretno za njihovo podjetje, zato je ta program zelo primeren za osebe, ki si na okoljskem področju želijo hitre praktične pomoči.


 

Komu posebej priporočamo udeležbo?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih ter vsem, ki želite pojasnila in odgovore, vezana na ravnanje z odpadki.

Program še posebej priporočamo osebam, ki se z okoljsko tematiko še ne ukvarjate zelo dolgo in vsem, ki kakorkoli delujete na področju ravnanja z odpadki in želite svoje znanje poglobiti, da boste naloge hitreje izvedli!

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice spremljate z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM. Vse potrebne dostopne podatke prejmete pravočasno pred začetkom 1. delavnice.
 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Seminarsko gradivo za delavnice imate v spletni učilnici. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Omogočimo vam 6-mesečni brezplačni dostop do uporabe portala e-Okolje (e-okolje.si), kjer imate rešitve za marsikatero vaše vprašanje. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ”Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže” kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

⇒   Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
⇒   V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
⇒   Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli
preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
⇒   Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
⇒   Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Izobraževalni program s certifikatom

CERTIFIKAT

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije “Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Zakonodajne novosti in zakonodaja v sprejemanju
 • Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti
 • Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti na primeru embalaže
 • Pravila ravnanja pri dajanju embalaže v promet
 • Označitev embalaže
 • Ravnanje z odpadno embalažo
 • Odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Prepuščanje in oddaja odpadkov
 • Načrt gospodarjenja, zbiranja ali obdelave odpadkov
 • Evidenca in evidenčni listi
 • Letna poročila o nastalih odpadkih
 • Primeri

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Avtorji: Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe, Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do portala, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • Okoljska škoda
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)

BONUS, KI GA KOT UDELEŽENEC IZOBRAŽEVANJA IMATE ŠE ŠEST MESECEV PO ZAKLJUČKU:

 • vedno in povsod si lahko ogledate posnetke video izobraževanj o pravilnem ravnanju s posameznimi odpadki, poročanju in zakonodajnih spremembah;
 • brezplačno dostopate do številnih odgovorov na najbolj aktualna vprašanja; odgovor dobite tudi na svoje vprašanje;
 • pridobite praktična pojasnila priznanih strokovnjakov.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Ravnanje z odpadki od nastanka, skladiščenja in označevanja do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov
 • Ločitev med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki
 • Obveznosti
 • Sistem ravnanja z odpadki
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki: analiza stroškov, spremljanje gibanja stroškov, optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Preprečevanje nastajanja odpadkov
 • Interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov, izbira kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov
 • Kako ravnati z majhnimi količinami odpadkov, da delujemo v skladu z zakonodajo
 • Ureditev dokumentacije
 • Postavitev in spremljanje ciljev
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci ali odstranjevalci odpadkov in nosilci shem odpadkov
 • Nadzor nad ravnanjem z odpadki
 • Spoštovanje vseh prepovedi, omejitev in drugih pravil ravnanja, skladno z zakonodajo s področja varstva okolja
 • Kako poteka inšpekcijski nadzor
 • Upravni in prekrškovni postopek
 • Ukrepanje inšpektorja in odprava nepravilnosti
 • Izpolnjevanje obveznosti, ki jih je naložil inšpektor
 • Prisilitev in izvršba v primeru nespoštovanja izdane odločbe

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 • Preverjanje znanja
 • Prejem certifikata Usposobljena oseba za ureditev odpadkov in embalaže

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič Polonca Poljanec Perič je ustanoviteljica in vodja podjetja Environ, ki opravlja  svetovanje s področja varstva okolja. Je diplomirana inženirka kemije in je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih, ugotavlja skladnost z zakonodajo s področja varstva okolja in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje in izdeluje ter pridobiva zahtevano dokumentacijo. Njeno vodilo je, da lahko skupaj spreminjamo okolje na bolje. Poleg kvalitetne in strokovne podpore pa svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.