Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Organizacija Global Plastic Watch razvila novo orodje, ki s pomočjo satelitskih posnetkov in umetne inteligence locira odlagališča plastičnih odpadkov in določi njihovo oddaljenost od vodnih poti

Tako imajo oblasti informacijo o tem, katera odlagališča so kritična in predstavljajo še posebej veliko tveganje za okolje. EU je sicer med največjimi izvozniki plastičnih odpadkov, ki se znajdejo na prav takšnih odlagališčih tretjega sveta. Med desetimi največjimi izvozniki plastike je šest članic EU, med njimi tudi Slovenija, je pisalo v poročilu okoljevarstvene agencije EIA iz leta […]

Inšpektorja za okolje opravila izredni inšpekcijski nadzor v Melaminu

O nesreči v zunanjem rezervoarskem skladišču Melamina d. o. o., so iz podjetja, ki je SEVESO obrat (obrat večjega tveganja za okolje) takoj obvestili Inšpektorat za okolje in prostor. V petek, 13. maja je bil v podjetju opravljen izredni inšpekcijski nadzor. Do nesreče naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v napačni rezervoar, kjer je prišlo […]

Razogljičenje Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo

Vir: Zelena Slovenija V Sloveniji je v letih od 2019 nastajal Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo. Snovanje tega projekta je potekalo s sodelovanjem ministrstev, katerih pristojnosti segajo na področja, ki lahko največ prispevajo k razogljičenju in krožnemu prehodu, t.j. Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, […]

Slovenija do krožnega gospodarstva s sistemskim prehodom po metodologiji Deep Demonstration

Nedavno so se odvile prve spletne delavnice, ki zaganjajo aktivnosti Deep Demonstration: model sistemskega prehoda v krožno, regenerativno, brezogljično gospodarstvo v Sloveniji. Gre za model, po katerem je Slovenija postala prvo inovativno okolje v Evropski uniji za uvedbo sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo po metodologiji Deep Demonstration. Cilj je jasen – razogljičiti Slovenijo in postati primer dobre prakse za vse, ki se zavedajo, da bo prehod v nizkoogljično gospodarstvo učinkovit, le če ga razumemo in izvedemo sistemsko.

Uspešna izvedba že 12. strokovne konference

V petek, 26.11.2021, smo preko platforme ZOOM izpeljali že 12. strokovno konferenco. Konferenco je podprlo strateško razvojno inovacijsko partnerstvo -SRIP-Krožno gospodarstvo. Izmed 42 udeleženih je bilo kar polovica članov SRIP-Krožno gospodarstvo. Na konferenci so bile predstavljene: glavne zakonodajne spremembe, pomembni ukrepi in delovanja, s katerim se subjekt izogne sankcioniranju inšpektorjev, bogate krožne poslovne prakse doma […]

OKOLJSKA DEKLARACIJA PROIZVODA EPD®

Okoljska deklaracija proizvoda EPD® je mednarodna shema, ki jo je razvilo švedsko združenje Swedish Environmental Management Council. Inovativno orodje je v celoti skladno z okoljsko politiko EU. Z EPD® se dokazuje trajnostno rabo naravnih virov in obvladovanje vplivov proizvoda na okolje. EPD® podaja opis proizvoda in emisije povezane s proizvodom v celotnem življenjskem ciklu, kar […]

22. April – dan Zemlje

Svetovni dan zemlje je namenjen ozaveščanju prav vsakega od nas, da moramo stremeti k trajnostnemu razvoju, čistemu okolju ter k načinu življenja, ki povzroča manjše trošenje naravnih virov, in se zavzemati za ponovno uporabo odpadnega materiala.    Spodbudno je, da je Slovenija leta 2016 proizvedla 16% manj odpadne plastike kot leta 2015, 24% vseh odpadkov […]