Branje in analiza bilanc za direktorje in vodje

E-izobraževanje

198,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Vaš računalnik – spletna učilnica

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida; informacije, pomembne za prave poslovne odločitve; analiza kazalnikov in ocena bonitetne slike

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Spletni izobraževalni program
Branje in analiza bilanc za direktorje in vodje

Direktorji in vodje s svojimi odločitvami na svojem področju odločilno vplivajo na rezultate podjetja. Zato se je potrebno nujno naučiti pravilno prebrati in razložiti ključne kazalnike poslovne uspešnosti, ki so odraz njihovih odločitev.
Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Program je zastavljen tako, da boste s pomočjo praktičnih primerov zagotovo:

 • razumeli bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
 • znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za prave poslovne odločitve;
 • analizirati pomembne kazalnike in oceniti bonitetno sliko poslovnega partnerja ter lastno boniteto poslovanja, in
 • razumeli, kako se posamezne odločitve odražajo na rezultatu podjetja.

 

Katere kazalnike morate poznati?

Predavateljica:

Doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Prednosti izobraževanja

100 % ONLINE
Vse vsebine najdete v spletni učilnici.

PRILAGODLJIV POTEK IZOBRAŽEVANJA
Začnite, ko vam ustreza, in potek prilagodite svojim časovnim zmožnostim.

210 minut VIDEO
Video vsebine lahko pogledate naenkrat ali po delih.

24-MESEČNI DOSTOP
Vse vsebine so vam na razpolago 24 mesecev.

MOBILNI DOSTOP
Kjerkoli in kadarkoli: spletno učilnico si lahko naložite tudi na telefon.

Agenda

 • 1. modul: Videoseminar Branje, razumevanje in analiza bilanc
 • 2. modul: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov
 • 3. modul: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov
 • 4. modul: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov
 • 5. modul: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

Izobraževanje vključuje:

 • Dostop do posnetka online seminarja
 • Dostop do dodatnega gradiva
 • Dostop do spletne učilnice
 • Potrdilo

Branje bilanc in analiza s kazalniki v praksi

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsake organizacije. Zelo pomembno je, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je tako bistveno, da vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom, predvsem pa da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Bilance 2021 – po objavi, 20. maja, jih bomo ponovno analizirali

Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja …? Če odgovori niso pritrdilni, nič narobe, saj se lahko s spletnim izobraževanju naučite vsega, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, ter kje so pasti in nevarnosti.


Potek izobraževanja

Izobraževalni program “Branje bilanc in analiza s kazalniki” vključuje 5 izobraževalnih modulov, ki so kombinacija predavanj in študijskega gradiva in so namenjeni samostojnemu študiju:

 • intenzivna online delavnica v trajanju 5 šolskih ur oz 210 minut,
 • strokovno gradivo Bilance in kazalniki v štirih korakih:
  • Razumevanje vsebin računovodskih izkazov
  • Bilanca stanja in izračuni kazalnikov
  • Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov
  • Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahaja vso gradivo in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Potrdilo o udeležbi

Po opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije o udeležbi na izobraževanju Branje bilanc in analiza s kazalniki.

 

Vsebina

 • Udeležencem bo predstavljena vsebina računovodskih izkazov in pomen njihovih informacij za nadaljnje poslovno odločanje,
 • predstavljen bo pomen internih aktov računovodskega poslovanja,
 • udeleženci bodo znali izračunati optimalno in pravilno strukturo financiranja in sestave premoženja,
 • udeležencem bo predstavljena praktična vsebina, načrtovane postavke in analiziranje kategorij iz računovodskih izkazov,
 • spoznali boste temeljne kazalnike, ki jih uvršamo bonitetna poročila z vidika bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
 • Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
 • Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
 • Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
 • Kakšna naj bo optimalna struktura financiranja poslovanja;
 • Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje …

 • Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
 • Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) …

 • Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
 • Izračun kazalnikov poslovnega izida – donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega …

 • Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
 • Kako ocenimo boniteto poslovanja;
 • Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka …

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.