Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Leta 2022 smo izvozili 20% več odpadkov kot leta 2021, kjer prednjači odpadna plastika (povečanje kar za 26%)

V Slovenijo se je leta 2022 uvažalo največ odpadnih kovin in odpadnih barvnih kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike. Izvozili pa smo za več kot za 20 odstotkov več odpadkov kot leta 2021. Količina izvožene odpadne plastike se je ponovno povečala za več kot 26 odstotkov, namembne države za izvoz odpadne plastike pa so ponovno azijske države (Malezija, Indonezija, Vietnam)

Inšpektorat za okolje in prostor je na podlagi podatkov iz carinskih deklaracij, prejetih s strani Finančne uprave Republike Slovenije, izdelal analizo uvoza in izvoza odpadkov iz/v tretje države za leto 2022.

Izvoz odpadkov:

V primerjavi z letom 2021 se je število izvoznih deklaracij povečalo za 21 odstotkov (v letu 2022 sprejete 3203 deklaracije, v letu 2021 sprejetih 2649 deklaracij). Za podoben odstotek se je v primerjavi z letom 2021 povečala tudi količina izvoženih odpadkov V slabih 90 odstotkih prejetih izvoznih deklaracij se je izvažala odpadna plastika, iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF) ter odpadne kovine in odpadnih barvnih kovin.

Povečal se je izvoz odpadnega papirja in odpadne plastike, prav tako RDF in odpadnih kovin, slednjih predvsem v Turčijo.

Sicer so bile sprejete izvozne deklaracije za 17 različnih namembnih držav (v letu 2021 za 20 namembnih držav. Pri sprejetih izvoznih deklaracijah sta za več kot 79 odstotkov deklaracij namembni državi bili BIH in Srbija, za odpadno plastiko, RDF, odpadne kovine in odpadne barvne kovine. V primerjavi z letom 2021 se je ponovno spremenil trend pošiljanja odpadne plastike. Še vedno je bila najpogostejša namembna država za odpadno plastiko Turčija, pošiljke odpadne plastike pa so se ponovno začele pošiljati v azijske države, kot so Malezija, Indonezija in Vietnam. Izvoz odpadkov na Kitajsko se je popolnoma ustavil, sprejeta namreč ni bila nobena izvozna deklaracija za pošiljanje odpadkov.

V tabeli so prikazane vrste odpadkov in izvožene količine
ODPADKI, IZVOZ IZ SLOVENIJE KOLIČINE (KG)
RDF 39.592.080,00
ODPADNI PAPIR 11.404.548,00
ODPADNA PLASTIKA 46.455.476,00
ODPADNA GUMA 1.184.730,00
ODPADNI TEKSTIL IN OBLAČILA 3.179.549,00
ODPADNE KOVINE 76.421.447,00
ODPADNE BARVNE KOVINE 1.887.465,50
OEEO 263.080,00
SKUPAJ 180.388.375,50

Izvoz odpadne plastike:

V letu 2022 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 2712 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, kar je za skoraj 36 odstotkov več kot v letu 2021, ko je bilo sprejetih 1996 izvoznih deklaracij. Tako po številu deklaracij in količini je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (izključno RDF), v primerjavi z letom 2021 se je izvoz odpadne plastike v Turčijo zmanjšal za več kot 25 odstotkov (v letu 2022 izvoz slabih 28 tisoč ton, v letu 2021 pa več kot 37 tisoč ton), kar je posledica spremembe turške nacionalne zakonodaje, ko so prepovedali uvoz določenih vrst oz. kod odpadne plastike. Po letu »premora« izvoza v azijske države se je v letu 2022 odpadna plastika ponovno izvažala v Malezijo, Indonezijo, Vietnam in Laos. V primerjavi z letom 2021 se je število namembnih držav iz sedmih povečalo na osem držav, poleg že omenjenih sta bili namembni državi za izvoz odpadne plastike še Pakistan in Srbija. Skupno se je količinsko v primerjavi v letom 2021 izvozilo za več kot 26 odstotkov več odpadne plastike.

V tabeli in na grafu je prikazano število izvoznih deklaracij po namembni državi in količinah odpadne plastike in RDF
NAMEMBNA DRŽAVA ŠT. DEKLARACIJ KOLIČINA
BIH 2076 46.484.620,00
INDONEZIJA 53 8.689.670,00
MALEZIJA 32 3.410.610,00
TURČIJA 203 28.747.810,00
VIETNAM 9 679.540,00
PAKISTAN 1 43.200,00
LAOS 3 423.590,00
SRBIJA 335 6.745.536,00
SKUPAJ 2712 95.224.576,00
Izvoz odpadne plastike
Izvoz odpadne plastike | Avtor Inšpektorat RS za okolje in prostor

Uvoz odpadkov:

Uvozne deklaracije so bile sprejete za odpadke, uvožene iz 23 držav (v letu 2021 je uvoz potekal iz 21 držav). V primerjavi z letom 2021 se je število uvoznih deklaracij zmanjšalo za 20 odstotkov (v letu 2022 sprejetih 4511 uvoznih deklaracij, v letu 2021 pa 5640 uvoznih deklaracij). Po letu 2021, ko se je trend uvoza odpadkov povečal, je v lanskem letu ponovno sledilo zmanjševanje števila sprejetih uvoznih deklaracij. Ne glede na zmanjšanje števila uvoznih deklaracij, pa se je količina uvoženih odpadkov povečala (v letu 2022 uvoženih preko 110 tisoč ton odpadkov, v letu 2021 nekaj čez 100 tisoč ton odpadkov). Povečale so se količine uvoženih odpadnih barvnih kovin, odpadnega papirja, odpadne plastike, najbolj pa se je povečal uvoz odpadnih tekstilnih vlaken in ribiških mrež (v primerjavi z letom 2021 kar za 700 odstotkov). Zmanjšale pa so se uvožene količine odpadnih kovin in odpadnih svinčevih akumulatorjev. Nabor uvoženih odpadkov ostaja nespremenjen.

V tabeli so prikazane vrste odpadkov in uvožene količine
ODPADKI KOLIČINE (KG)
ODPADNE KOVINE 45.584.525,50
ODPADNI PAPIR, KARTON 18.424.675,00
ODPADNE BARVNE KOVINE 32.121.571,70
ODPADNA PLASTIKA 3.727.861,60
ODPADNI AKUMULATORJI 803.990,00
ODPADNE RIBIŠKE MREŽE IN SINTETIČNA VLAKNA 9.462.461,40
OEEO 292.077,10
ODPADNE PLEMENITE KOVINE, RTG FILMI 498.270,00
SKUPAJ 110.915.432,30

Zaključki analize:

  • V letu 2022 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 2712 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, kar je za skoraj 36 odstotkov več kot v letu 2021, ko je bilo sprejetih 1996 izvoznih deklaracij. Tako po številu deklaracij in količini je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (izključno iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF);
  • V primerjavi z letom 2021 se je ponovno spremenil trend pošiljanja odpadne plastike. Še vedno je bila najpogostejša namembna država za odpadno plastiko Turčija (izvoz odpadne plastike se je količinsko zmanjšal za več kot četrtino količine, izvožene v letu 2021), pošiljke odpadne plastike pa so se ponovno začele pošiljati v azijske države, kot so Malezija, Indonezija, Vietnam in Laos;
  • Izvoz vseh vrst odpadkov na Kitajsko se je popolnoma ustavil;
  • V primerjavi z letom 2021 se je ponovno povečala količina izvoženih odpadkov in sicer za več kot 20 odstotkov (v letu 2022 izvoženih več kot 180 tisoč ton odpadkov, v letu 2021 pa slabih 150 tisoč ton odpadkov). Povečal se je izvoz odpadnega papirja in odpadne plastike, prav tako RDF in odpadnih kovin, slednjih predvsem v Turčijo. Povečala se je tudi količina izvožene odpadne plastike in sicer za več kot 26 odstotkov (v letu 2022 izvoženih več kot 95 tisoč ton odpadne plastike, v letu 2022 dobrih 75 tisoč ton odpadne plastike);
  • Uvozne deklaracije so bile sprejete za odpadke, uvožene iz 23 držav (v letu 2021 je uvoz potekal iz 21 držav).
  • Zmanjšanje števila uvoznih deklaracij v primerjavi z letom 2021 za 20 odstotkov, ne glede na zmanjšanje števila uvoznih deklaracij, pa se je količina uvoženih odpadkov povečala (v letu 2022 je bilo uvoženih preko 110 tisoč ton odpadkov, v letu 2021 pa nekaj čez 100 tisoč ton odpadkov);
  • V Slovenijo se največ uvaža odpadne kovine in nekovine, odpadnega papirja in odpadne plastike. Povečal se je uvoz odpadnih barvnih kovin, odpadnega papirja ter odpadnih ribiških mrež in sintetičnih vlaken, zmanjšale pa so se uvožene količine odpadnih kovin in odpadnih svinčevih akumulatorjev

Vir: Inšpektorat RS za okolje in prostor

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja