Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Vlada RS sprejela program ukrepov upravljanja voda

Ljubljana, 24. 10. 2023 – Vlada RS je sprejela program ukrepov upravljanja voda, ki predstavlja nabor temeljnih in dopolnilnih ukrepov za doseganje okoljskih ciljev voda. Temeljni ukrepi varstva voda se med drugim nanašajo na področja preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja voda in območja s posebnimi zahtevami.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje, so ukrepi razdeljeni v tri skupine, in sicer temeljni ukrepi a, temeljni ukrepi b in dopolnilni ukrepi.

V skupini a so temeljni ukrepi, ki se že izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje in urejajo področje voda, varstva okolja, ohranjanje narave in ribištva. V skupini b pa so temeljni ukrepi, ki se še ne izvajajo v celoti glede na zahteve veljavne zakonodaje in dopolnjujejo oz. nadgrajujejo aktivnosti, ki že potekajo.

Temeljni ukrepi varstva voda se nanašajo na področja preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja voda, hidromorfoloških in bioloških obremenitev, območja s posebnimi zahtevami in ukrepov, potrebnih za ustrezno upravljanje voda.

Temeljne ukrepe na področju zmanjševanja in preprečevanja onesnaževanja voda sestavljajo ukrepi za področje onesnaževanja iz industrijskih virov, kmetijskih virov ter onesnaževanja voda zaradi poselitve.

Pri temeljnih ukrepih za področje onesnaževanja iz industrijskih virov gre za ukrepe, katerih cilj je zmanjšanje onesnaževanja iz različnih industrijskih virov, ukrepe za področje onesnaževanja iz kmetijskih virov pa sestavljajo ukrepi za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal in hranil.

Pri temeljnih ukrepih za področje onesnaževanja zaradi poselitve pa gre za zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in za ukrepe odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin objektov.

Med temeljni ukrepi varstva voda so vključeni tudi ukrepi, s katerimi se ureja področje onesnaževanja zaradi incidentnih dogodkov, ukrepi za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč v prometu pri prevozu nevarnega blaga in ob jedrskih nesrečah, ukrepi v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem ter ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles, kjer so predvidena odstopanja od okoljskih ciljev.

Za vodna telesa, kjer se ocenjuje, da okoljski cilji do leta 2027 kljub izvajanju temeljnih ukrepov ne bodo doseženi, so določeni dopolnilni ukrepi. Ti se predvsem nanašajo na izvedbo ukrepov za vzpostavitev ribjih prehodov, za zmanjšanje negativnega vpliva regulacij in drugih ureditev vodotokov, zadrževalnikov, jezer in obalnega morja na stanje voda in za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja voda s hranili v kmetijstvu.

Dopolnili ukrepi zajemajo obenem ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva osuševanja zemljišč na stanje voda, ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva spremenjene rabe tal ter ukrepe za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja površinskih in podzemnih voda s fitofarmacevtskimi sredstvi v kmetijstvu.

 

Vir: Ministrstvo, STA, Združenje občin

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja