Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Odgovornost za SCIP

V zvezi s SCIP (tj. podatkovna zbirka za informacije o snoveh, ki vzbujajo zaskrbljenost v izdelkih …) – Ali smo kot podjetje odgovorni za podajanje podatkov v SCIP, če izdelek kupujemo v EU in ga uporabimo v lastni proizvodnji pri vzdrževanju (popravilih)? Če izdelka, ki ga uporabljate, v svoji proizvodnji ne vgradite v nov izdelek, […]

Kemikalija kot odpadek

Kdaj postane kemikalija odpadek in v katerih primerih lahko kemikalijo, ki nam pri uporabi ostane, ponovno uporabimo? Za vse odpadke velja definicija, da je odpadek snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Torej kemikalija postane odpadek, ko jo imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Kemikalija, ki nam ostane in […]

Zbiranje odpadnih kemikalij

Lahko odpadne kemikalije zbiramo v plastični embalaži, na kateri je samo znak za nevarnost brez navedbe, katere odpadne kemikalije se nahajajo v plastenki? Odpadne kemikalije je potrebno zbirati v skladu z Uredbo o odpadkih, torej mora biti na embalaži, v kateri jih zbiramo, napisana klasifikacijska številka odpadka in naziv odpadka in ne piktogram. Znak za […]