Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Kaj dejansko spada med gradbene odpadke?

Med gradbene odpadke sodijo : 17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Opeke 17 01 03 Ploščice in keramika 17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v […]

Priporočila za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor Na gradbišču pridobljen nenevarni zemeljski izkop se lahko pod določenimi pogoji brez OVD ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah nastalih odpadkov Če za začasno skladiščenje na gradbišču ni […]

Obveznosti investitorja

Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Ustrezno mora ravnati z zemeljskim izkopom, ločeno skladiščiti nastale odpadke, … Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki Potrebo njegove izdelave določa 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in 63. člen Gradbenega zakona […]

Predelava odpadkov po postopku R 10

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/08, 61/11) Predelava odpadkov po postopku R10 je vnos odpadkov – predvsem zemeljskega izkopa v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje stanja tal Vnos zemeljskega izkopa v tla se lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev izvaja za rekultivacijo tal, nasipavanje spodnjih plasti […]

Ključni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadki

Izpostavljeni problemi na področju ravnanja z gradbenimi odpadki Slaba vključitev problematike ravnanja z gradbenimi odpadki v fazah načrtovanja gradnje oz. rušenja ter izdelave projektne dokumentacije, povezane z ravnanjem z gradbenimi odpadki Nepoznavanje obveznosti ravnanja z gradbenimi odpadki s strani investitorjev, projektantov in izvajalcev gradbenih del Nizka stopnja ločevanja na mestu nastanka gradbenih odpadkov – na […]