fbpx

Prijava v portal: 

7. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI

Slišali smo primere dobrih praks v nekaterih podjetjih, ki odpadkov skorajda več ne odlagajo (ga. Brigita Šarc je predstavila prakso iz podjetja Dinos, ga. Renata Košir pa prakso v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires).  Ravnanje z nevarnimi odpadki pri nas in primerjavo s sosednjo Avstrijo sta podala g. Emil Nanut, direktor podjetja Kemis, ter dr. Thomas Werner, direktor podjetja Asamer Becker Recycling v mestecu Arnoldstein iz Avstrije. Proces upcycling je obravnavala dr. Manica Ulčnik-Krump iz nemške družbe Interseroh v okviru skupine Alba. Okoljsko učinkovitost pri proizvodnji cementa v podjetju Salonit Anhovo je predstavila dr. Tanja Ljubič Mlakar, proces čiščenja odpadnih vod v JP CČN Domžale Kamnik pa sta predstavila dr. Marjeta Stražar in g. Matej Mlakar.

Vrhunec konference je bila okrogla miza na temo »Kaj so nam prinesle zakonodajne spremembe 2015«. Soočili so se mag. Vladimir Kaiser (direktor inšpekcije za okolje in naravo), mag. Vilma Fece (vodja službe za varstvo okolja v podjetju Gorenje), Emil Nanut (direktor podjetja Kemis), Igor Petek (pomočnik direktorja v podjetju Snaga) in Brigita Šarc (vodja sektorja ekologije in tehnologije pri podjetju Dinos). Moderiral jo je prof. dr. Peter Novak.

Sklep okrogle mize je bil, da bi bilo treba ustanoviti t.i. svet za okolje, katerega udeleženci bi bili predstavniki gospodarstva, komunalnega sektorja, družb za ravnanje z odpadno embalažo in predstavniki inšpektorata. Funkcija tega sveta bi bila sprejetje zakonodaje s področja varstva okolja in bi s tem bilo z uresničevanjem zakonodaje v praksi veliko manj težav, prav tako pa bi tudi inšpektorji za okolje bili bolj samostojni pri sprejemanju odločitev.

Konferenco so podprla podjetja: generalni pokrovitelj Izterjava, družba za upravljanje s terjatvami in detektivskimi storitvami, d. o. o., in sopokrovitelji: Kemis kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov, d. o. o., Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d. d., in Unirec, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d. o. o. Vsem se seveda zahvaljujemo!

Udeleženci konference so s svojimi informativnimi prijavami na konferenco že prihodnje leto potrdili, da je dogodek v skladu z njihovimi pričakovanji, in ga podpirajo.

Dodaj odgovor