fbpx

Prijava v portal: 

Aktualne teme

 

Tako mora delodajalec pripraviti letni razpored delovnega časa (vzorec se nahaja na CD‑ju, ki je priloga priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem). Ko to pripravi, mora o letnem razporedu delovnega časa 

  • obvestiti vse zaposlene na običajen način, ki velja pri delodajalcu (npr. oglasna deska, elektronska pošta, SMS itd.),
  • obvestiti sindikate pri delodajalcu, če seveda ti obstajajo in so reprezentativni pri delodajalcu.

Rok za obvestilo je pred 1. 1. 2015; če je pri delodajalcu poslovno leto razporejeno drugače kot 1. 1. do 31. 12., pa je rok, preden se pri delodajalcu začne poslovno leto.

Glede priprave letnega razporeda delovnega časa je treba upoštevati tudi druge določbe ZDR‑1, predvsem tiste, ki izhajajo iz 148. člena ZDR-1. 

Olajšave pri plačevanju prispevkov za socialno varnost za zaposlitev mlajšega delavca

Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju dela trga in starševskega varstva (ZIUPTDSV) lahko delodajalec uveljavlja olajšavo pri plačevanju vseh prispevkov delodajalca za socialno varnost, če sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra  2014 in če izpolnjuje tudi vse pogoje iz drugega odstavka 2. člena ZIUPTDSV:

  • da zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnih razlogov,
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebno ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Dodaj odgovor