fbpx

Prijava v portal: 

Donacije v materialni obliki

 

Če davčni zavezanec brezplačno odtuji blago, mora upoštevati, da se za dobavo blaga za plačilo šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev, če je davčni zavezanec pri nabavi izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

Za dobavo blaga, opravljenega za plačilo, se ne šteje:

 

  • brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v normalnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajejo v prodajo oziroma v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajo (oznaka: vzorec, ni za prodajo, tester ipd.),
  • dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Takšna darila so tista, pri katerih vrednost posameznega darila ne presega 20 evrov.

 

Če davčni zavezanec, ki pridobi blago izkoristi pravico do odbitka DDV in to blago dalje podari in vrednost blaga presega 20 evrov se takšna odtujitev blaga za namene DDV obravnava kot dobava blaga za plačilo. V tem primeru je potrebno sestaviti interno listino, katere elementi naj bodo enaki, kot so na izdanem računu in na tej podlagi obračuna in plača DDV. Osnova za obdavčitev je lastna cena blaga. V primeru, da davčni zavezanec pri dobavi ni uveljavil odbitka DDV, potem pri podaritvi tega blaga ne pride do obračuna DDV.

Donirana vrednost materialnih oblik ni davčno priznan odhodek, vendar jo lahko uveljavljate kot davčno olajšavo (0,3 odstotkov od davčno priznanih prihodkov). Opozorilo: če imate negativno davčno osnovo ali premalo davčno osnovo, se vrednost neizkoriščene olajšave ne more prenašati v naslednja davčna obdobja.

Dodaj odgovor