fbpx

Prijava v portal: 

E-dnevnik in e-redovalnica

Kot take so dolžne, skladno z določbami 17. in 18. člena ZVDAGA, kadar zajemajo in hranijo gradivo v digitalni obliki, sprejeti notranja pravila, jih izvajati in njihovo izvajanje spremljati ter jih po potrebi tudi dopolnjevati. 
 
Kakor to določa 19. člen ZVDAGA, morajo šole in druge izobraževalne institucije, enako kot druge javnopravne osebe (izjema so le organi državne uprave), svoja notranja pravila obvezno poslati v presojo Arhivu Republike Slovenije.
 
 

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 
Dodaj odgovor