fbpx

Prijava v portal: 

Enoten klasifikacijski načrt za vzgojno-izobraževalne zavode

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju je resorno ministrstvo, v soglasju z ministrom za notranje zadeve, izdalo Odredbo o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode. Uredba je izšla v Uradnem listu RS , št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014. Veljati začne 1. januarja 2015. Ta odredba določa enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode. 

Dodaj odgovor