fbpx

Prijava v portal: 

Kaj je moderiranje in kdo je moderator?

image_pdfimage_print

V moderiranem procesu je vsak udeleženec aktivno vključen v skupinsko delo in se zaveda, da lahko dejansko nekaj spremeni, zato je veliko bolj pripravljen ukrepati in sprejemati skupinske odločitve. Vsak član sodelujoče skupine pozna cilje skupinskega dela in se zaveda, da jih bodo najlažje uresničili s skupnimi predvidevanji.

Sodelujejo vsi člani in ne le najglasnejši kot pri običajnih skupinah. Člani si prizadevajo pozorno poslušati drug drugega, si vzamejo čas za razmislek in svoje misli v celoti izrazijo.

Dovoljena so nasprotna mnenja, hkrati pa si člani pomagajo pri izražanju mnenj z vprašanji kot npr.: »Ali sem prav razumel, da …?« Vsak član se izreče o vsebini in hkrati ve, kakšna so stališča drugih. Člani skupine se medsebojno spodbujajo, da vsak razvije svoje sposobnosti v prid skupnemu cilju in pri delu uporabi že pridobljeno znanje.

Moderiranje je uporabno v različnih oblikah skupinskega dela, kot so denimo:

  • namenski sestanki (projektnih timov, oddelkov, delovnih skupin itd.)
  • strateško načrtovanje (priprava strateškega načrta, tržne strategije, strategije razvoja kadrov ipd.)
  • reševanje konfliktov
  • ustvarjalnost in inovativnost (razvoj produktov, novih prodajnih poti itd.)
  • interaktivne konference (npr. strateška konferenca podjetja)

Moderator je »ambasador« sproščenih, odprtih in vsevključujočih procesov. Z ustvarjanjem varnega psihološkega ozračja, v katerem so vsi člani skupine enakopravni, uravnoveša sodelovanje in  veča produktivnost skupine, saj s premišljeno uporabo moderatorskih veščin minimalizira nesmotrno uporabo časa in neproduktivno skupinsko dinamiko. Vloga moderatorja je usmerjati strukturo skupinskega procesa in pri tem zavzeti nevtralno vlogo do vsebine skupinskega procesa.

Proces: odgovori na vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico kako (Kako se v skupinskem procesu obravnavajo teme, vprašanja ipd.? Kako poteka program? Kako se proces odvija? Kako se uporabljajo tehnike skupinskega dela? Kako moderator usmerja razpravo, uporablja plakate za zapisovanje, priteguje člane k sodelovanju ipd.?

Vsebina: Odgovarja na vprašanje, kaj je predmet skupinskega procesa, in se nanaša na vsebino obravnave, priporočila, ki jih bodo udeleženci pripravili, sklepe, ki jih bodo sprejeli, dodatne informacije in pojasnila, ki jih bodo potrebovali ipd.

 

Dodaj odgovor