fbpx

Prijava v portal: 

Kako ravnamo s težavnimi ljudmi na delovnem mestu?

Če poenostavimo, bi lahko rekli, da se ljudje v različnih življenskih situacijah odzivamo na tri načine: agresivno, pasivno in asertivno. Prav tako je pomembno razumeti, k čemu težimo, kakšne so naše prioritete. So za nas na delovnem mestu pomembnejši medsebojni odnosi ali smo bolj usmerjeni k delovnim ciljem? 

Če združimo ti dve dimenziji (način reagiranja in usmerjenost), bi lahko ljudi v delovnem okolju razdelili na tiste, ki so usmerjeni k drugim ljudem, in tiste, ki postavljajo na prvo mesto poslovni uspeh. Razdelimo jih na tiste, ki hočejo:

  1. opraviti nalogo (z željo po nadzoru)
  2. opraviti nalogo kakovostno (z iskanjem popolnosti)
  3. imeti dobre odnose z ljudmi (z iskanjem odobravanja)
  4. imeti dobre odnose z ljudmi (z iskanjem pozornosti in priznanja) 

V vseh primerih torej srečujemo bodisi agresivno, pasivno ali asertivno obnašanje. Asertivno vedenje, ki vključuje neposredno in iskreno izražanje želja, misli, potreb in čustev, s spoštovanjem potreb sogovornika in upoštevanjem različnih mnenj, seveda ni problematično. 

Kako ravnamo z nasilneži?

Nasilneži, ki za svojimi dejanji velikokrat skrivajo lastno nesposobnost, neustreznost za zasedanje delovnega mesta ali funkcije, neznanje, predsodke, zavist, slabo samopodobo, nizko samovrednotenje. Obtožujejo druge ali igrajo žrtev. Kot otrok, ki želi izkoristiti prednosti sveta odraslih, vendar ne more sprejeti odgovornosti, ki jo ta svet zahteva. Posledice takšnega vedenja so v skrajnih primerih drastične, sicer pa največkrat povzročajo slabšanje delovne  klime, slabe pogoje za timsko delo, manjšo produktivnost in delovno motivacijo. Tudi med samimi nasilneži obstaja nekaj nians obnašanja in motivov, nekateri napadajo povsem odkrito, drugi pa imajo raje prikriti napad. Tank, Ostrostrelec in Vulkan so tipi, ki jih ne želimo prav pogosto v svoji bližini.

Tank 

Močno usmerjen k poslovnim ciljem, tank gazi vse, kar mu stoji na poti. Ko vas napada, ste samo del problema. Njegov namen je uveljaviti svojo voljo za vsako ceno. V sebi čuti  potrebo po nenehnem nadzorovanju in ves čas zbira podatke, s katerimi nato napade, v dokazovanju pravilnosti svojega stališča. Dovoljeno je vse, saj  »cilj opravičuje sredstva«. 

Teh ljudi se okolica naravnost boji. Napadajo ne le vašega vedenja,  temveč vas osebno. Bombardirajo z neizprosno kritiko, so jezni, prepirljivi, žaljivi in brez skrbi za druge.

Ljudi okoli sebe vidijo kot manjvredne, tiste, ki se ne znajo postaviti zase, pa imajo za slabiče. Njihovo vedenje pri ljudeh izzove zmedenost, občutke nemoči, željo za begom iz take situacije in agresijo. Poleg tega so slabi poslušalci, ne upoštevajo nobenih sugestij, s tem pa v delovnem okolju ubijajo ustvarjalnost in inovativnost.

To so veliki egoisti, ki znajo poskrbeti zase in imajo silno potrebo po moči in prevladi. Že kot otroci so ugotovili, da gredo laže skozi življenje, če so agresivni. Vendar pa s svojim obnašanjem dosežejo le kratkoročne cilje,  za ceno izgube prijateljstev in dobrih poslovnih odnosov.

Zaradi svoje prodornosti in predanosti delu so navadno zelo produktivni in večkrat zasedajo vodilne položaje, kar jih navdaja še z večjim občutkom mogočnosti in moči. Kaj lahko storite?

  1. Postavite se zase. Ne jemljite stvari osebno, nadzorujte  svoje občutke – jeza, ogorčenje, užaljenost vas ne bodo pripeljali do želenega cilja! 
  2. Postavite ga v enakovreden položaj – naj sede ali pa vstanite vi.
  3. Zapletite ga v pogovor, pri tem pa ga glejte naravnost v oči.
  4. Kratko in jasno ponovite glavne točke »obtožbe«. Če vas prekinja, mu pojasnite, da bo kasneje lahko povedal svoje.
  5. Nikoli se ne branite in opravičujte.
  6. Kadar nenadzorovano napada, prekinite napad tako, da nekajkrat z mirnim in odločnim glasom izgovorite njegovo ime.

 

Sodobna orodja vodenja

 

Več o tej temi preberite v priročniku Sodobna orodja vodenja

 
Dodaj odgovor