fbpx

Prijava v portal: 

Malo delo – primer knjižbe

 

Obračun malega dela v bruto vrednosti je 367,08 € (polovico minimalne plače v RS) 

 Zap. št.

Obračun malega dela 

€ 

 1  Bruto vrednost in osnova za dohodnino 374,05 
 2  splošna olajšava 131* 
 3  22,1 prispevki iz bruto vrednosti 82,67** 
 4 (1-2-3)  Osnova za dohodnino 160,38 
 5  akontacija dohodnine – 16% 25,66**  
 6 (1-3-5)  Neto izplačilo 265,72 
   Prispevki za socialno varnost delodajalca (16,1%) 60,22**** 
 7  Strošek delodajalca 434,27 

* upoštevana 50 % splošna davčna olajšava (262 € * 50 / 100)

**374,05 € * 22,1 / 100
***160,38 * 16 / 100
**** 374 € * 16,1 / 100

Družba Zajček d.d. je sklenila pogodbo o malem delu z Miho Novak. Bruto vrednost je 367,08 €. Odtegljaj je 80 €. 

Zap. štev. Kategorija  Konto  Debet  Kredit 
 1 Obračun malega dela       
   Plače zaposlnecev 470  347,05   
   Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače    250    374,05 
 2 Prispevki za malo delo – 16,1 %       
   Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 474    60,22 
   Obveznosti za prispevke izplačevalca 262  60,22   
 3 Obračun malega dela – neto vrednost       
   Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače 250  374,05   
   Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 253    82,67 
   Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 254    25,66 
   Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestil plač 251    185,72 
   Kratkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlencev 282    80 
 4 Izplačilo malega dela       
   Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 253  82,67   
   Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 254  25,66   
   Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestil plač 251  185,72   
   Kretkoročne obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestil plač zaposlencev 282  80   
   Obveznosti za prispevke izplačevalca 262  60,22   
   Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110    434,27 
Dodaj odgovor