fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Napredovanje javnih uslužbencev

ZSPJS določa, da lahko javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je možno tudi napredovanje v višji naziv, v posameznem nazivu napredujejo največ za pet plačnih razredov, javni uslužbenci, ki so na delovnih mestih, kjer ni mogoče napredovati v naziv, pa lahko na delovnem mestu napredujejo največ za deset plačnih razredov. Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov.

Javni uslužbenec lahko na podlagi zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer:

  • ocene oziroma število točk, potrebno za napredovanje, kar natančneje ureja uredba oziroma splošni akt,
  • potek napredovalnega obdobja, pri čemer se za napredovalno obdobje upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.

Pristojni organ oziroma predstojnik najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje. Če javni uslužbenec na osnovi veljavne ocene izpolni pogoje za napredovanje v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje na delovnem mestu oziroma v nazivu, napreduje od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Dodaj odgovor