fbpx

Prijava v portal: 

Nov pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

image_pdfimage_print

 

Z dnem uveljavitve Pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Ur. l. RS, št. 2/04). 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

Kratek povzetek Pravilnika:

3. člen: V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot: 

  • zelo strupene (T+), 
  • strupene (T), 
  • zdravju škodljive (Xn) in razvrščene kot rakotvorne, mutagene in /ali strupene za razmnoževanje, 
  • akutno strupene, kategorije nevarnosti 1, 2, 3, 
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2,
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2, 
  • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2, 
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1, 
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1. 

Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, vendar morajo biti ločeno od preostalega blaga in zaščitene tako, da ni mogoč njihov vpliv na preostalo blago. 

 

Dodaj odgovor