fbpx

Prijava v portal: 

Obdavčitev prodaje nepremičnine

Davčna zavezanca morata pred opravljeno transakcijo predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki prek portala eDavki, na svojo izpostavo pristojnega davčnega urada. 
 
V izjavi je treba navesti: vrsto nepremičnine, občino, katastrsko občino, številko parcele, številko stavbe, številko dela stavbe ipd.). Pomembno je, da je izjava pravočasno posredovana na davčni urad in to pred opravljeno transakcijo (vsaj en dan prej). 
 
Če izjavo predloži samo eden od udeležencev, pogoj za obdavčitev transakcije z vidika DDV ni izpolnjen, zato se takšna transakcija šteje kot oproščena transakcija brez obračuna ali odbitka DDV.  Izjave ne more podpisati oseba, ki ni identificirana za namene DDV, in oseba, ki opravlja oproščeno dejavnost, zaradi česar nima 100-odstotne pravice do odbitka DDV. 
 
V nasprotnem primeru je obračun in plačilo dvoodstotnega davka na promet nepremičnin od kupoprodajne vrednosti in se pridobi odločba s strani DURS za plačilo,, ki ga po navadi plača prodajalec razen, če je s kupoprodajno pogodbo dogovorjeno drugače.
Dodaj odgovor