fbpx

Prijava v portal: 

Odgovori na vprašanja iz novega davka na dodano vrednost

image_pdfimage_print

 

Možni odgovori:

a) V svojih poslovnih knjigah knjižite strošek storitev in obračunan nemški DDV zanemarite in pričajte DURS v Sloveniji.

b) V  svojih poslovnih knjigah ne smete narediti samoobdavčitve, ampak si odbijte obračunan DDV, ki vam ga je zaračunal nemški dobavitelj in poročajte v rekapitulacijskem poročilu.

c) V svojih poslovnih knjigah naredite samoobdavčitev po splošni 20-odstotni stopnji in poročajte v rekapitulacijskem poročilu, zahtevajte od nemške davčne uprave DDV nazaj in poročajte v rekapitulacijskem poročilu.

d) V svojih poslovnih knjigah obračunan DDV vključite med stroške izobraževanj. 

Pravilen odgovor: c

Opravljanje storitev, vključno s pomožnimi, s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih ali podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno s storitvami organizatorjev teh prireditev, opravljenih davčnim zavezancem, se obdavči po splošnem pravilu (to pomeni, da je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti). Pri vstopninah za te prireditve in storitvah, ki so z vstopninami povezane, se za kraj opravljanja šteje kraj. Če  je prejemnik teh storitev fizična oseba, so obdavčene tam, kjer se te dejavnosti dejansko izvajajo. Sprememba velja od 1. 1. 2011, navedena je v 29. členu ZDDV-1.

Dodaj odgovor