fbpx

Prijava v portal: 

Odložene obveznosti za davek

image_pdfimage_print

 

Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Stanje opredmetenih osnovnih sredstev      
  Zgradbe, vrednotene po modelu poštene  vrednosti

023

500.000

 
  Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

035

 

200.000

2 Obračun amortizacije      
  Amortizacija zgradb 431 15.000  
  Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

035

 

15.000

3 Okrepitev zgradbe      
  Zgradbe, vrednotene po modelu poštene  vrednosti

023

50.000

 
  Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

035

 

20.000

 

Presežek iz prevrednotenja zgradb

951

 

30.000

4 Obračun amortizacije      
  Amortizacija zgradb 431 16.500  
  Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

035

 

16.500

5 Obveznosti za odloženi davek      
  Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek

959

6.000*

 
  Obveznosti za odloženi davek 988   6.000
6 Odprava odloženih obveznosti za davek      
  Obveznosti za odloženi davek 988 300**  
  Prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka

813

 

300

7 Prenos iz presežka iz prevrednotenja      
  Presežek iz prevrednotenja zgradb 951 1.500  
  Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek

813

300

 
  Prenos iz presežka iz prevrednotenja 934   (1.800)

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor