fbpx

Prijava v portal: 

Odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve

odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve
Odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve

Odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve se lahko naredi na različne načine, ki so določeni v 77. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) in ki so obravnavani v tretjem poglavju tega priročnika. 77. člen ZDR-1 tako med različnimi načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi delovnega razmerja našteva:

  • potek časa, za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena,
  • smrt delavca ali delodajalca – fizične osebe,
  • sporazum,
  • redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi,
  • sodba sodišča,
  • prenehanje po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
  • drugi primeri, ki jih določa zakon.

Odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve s katero bi prekinili pogodbo o zaposlitvi, sicer v ZDR-1 ni samostojno določena kot način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Iz tega dejstva izhaja, da je upokojitev samo razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sama pogodba o zaposlitvi pa preneha na enega izmed zgoraj naštetih načinov.

Glede na to, da ločimo različne vrste upokojitve, so tudi načini prenehanja pogodb o zaposlitvi v tem pogledu različni. Pri starostni in predčasni upokojitvi je tak način bodisi sklenitev sporazuma med delavcem in delodajalcem bodisi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.

Pri invalidski upokojitvi pa pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi samega zakona.

Več o tej temi preberite v priročniku s portalom – Zakon o delovnih razmerjih v praksi:

Dodaj odgovor