fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Pomembne spremembe na področju ravnanja z odpadki

  • spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št.  54/2015 z dne 20. 7.2 015; veljavne od 27. 7. 2015);
  • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015; veljavna od 10. 8. 2015);
  • spremembe Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015; veljavne od 13. 8. 2015);
  • spremembe Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015; veljavne od 13. 8. 2015);
  • nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega  (Uradni list RS,  št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015, veljavna od 17. 8. 2015);
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS,  št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015, veljavna od 17. 8. 2015).

Povzročiteljem  odpadkov te spremembe prinašajo predvsem:

 • spremembe pri določitvi številk odpadka,
 • spremembe glede vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov in razvrščanja odpadkov med nevarne odpadke,
 • spremembe vsebine načrta gospodarjenja z odpadki,
 • spremembe glede izpolnjevanja evidenčnih listov,
 • strožje zahteve glede začasnega skladiščenja odpadkov,
 • sprememba izrazoslovja,
 • večji je poudarek na ukrepih varovanja okolja in človekovega zdravja.
Dodaj odgovor