fbpx

Prijava v portal: 

Poslovni najem

image_pdfimage_print

 

Podjetnik takega osnovnega sredstva, ki ga vzame v poslovni najem, ne izkazuje med svojimi osnovnimi sredstvi, za sredstvo ne obračunava amortizacije, prav tako pa za to sredstvo tudi nima stroškov investicijskega vzdrževanja.

Primer poslovnega najema:

Podjetnik vzame od najemodajalca tovorno vozilo v poslovni najem, za kar mu zaračunajo mesečno najemnino v višini 5.000,00 evrov bruto. Poglejmo primer knjiženja računa za najem in plačilo tega.

 
Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1. Račun za poslovni najem      
  Najemnine 413            4.166,67      
  Kratkoročne terjatve za odbitni DDV 160               833,33      
  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 220              5.000,00    
2. Plačilo računa dobavitelju      
  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 220            5.000,00      
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110  

            5.000,00    

 

 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Dodaj odgovor