fbpx

Prijava v portal: 

Primer iz prakse -1

Priprava na pouk je učiteljeva neposredna delovna dolžnost . Torej učitelj, ki nadomešča, nima pravice zahtevati priprave na pouk od odsotnega učitelja. Ne nazadnje je v praksi priprava na pouk enega učitelja neprimerna za drugega, saj se vsak učitelj pripravlja na svoj način. Začetniki na primer pogosto poleg didaktične in metodične priprave namenijo več pozornosti vsebinski pripravi, kar pri izkušenejših učiteljih ni potrebno v tolikšni meri.

Velja pa omeniti, da mnogi učitelji ob nenadni krajši odsotnosti ponudijo tudi svojo pripravo na pouk, ker si želijo, da bi nadomestni učitelj (ki včasih tudi ni učitelj predmeta) čim bolje in čim lažje opravil svoje delo. 


119. člen ZOFVI, kjer je v 2. odstavku določilo: »Priprava na pouk obsega:
  • sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
  • pripravo didaktičnih pripomočkov.«
Dodaj odgovor