fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

Pomnite:

  • Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.
  • Mobing je sistematično slabo ravnanje, ki se lahko ponavlja kontinuirano in žrtvam povzroča večje ali manjše socialne, psihične in zdravstvene težave.
  • Mobing ni zahtevanje dela, neomogočanje posebnih ugodnosti. Prav tako ni zavrnitev recimo napredovanja, če je ta zavrnitev posledica objektivnih okoliščin in ne diskriminacije. Neuresničevanje zahtev delavcev, ki niso povezane z osnovnimi delovnimi razmerami, ni mobing.
  • Pomembno je, da je v organizaciji nivo zavedanja glede mobinga visok, saj je le tako mogoče preprečevati ravnanja, ki spadajo v zakonsko prepovedano zlorabo ljudi.
  • Dolžnost delodajalca je zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.
  • Hkrati pa je pomembno, da lahko delodajalec prepozna tudi lažni mobing in tako ne daje prostora delavcem, ki dela nočejo ali ne znajo opravljati in želijo svojo nesposobnost zamaskirati v posledice mobinga.
Dodaj odgovor