fbpx

Prijava v portal: 

Varčevalni ukrepi 2015

Znižanje osnovne plače, ki je veljalo v letu 2014, se podaljša tudi v letu 2015, in sicer bo veljalo do vključno decembra 2015.
 
V skladu s 176. členom ZUJF se je v letu 2013 in 2014 regres izplačal javnim uslužbencem in funkcionarjem v diferenciranih zneskih, v odvisnosti od uvrstitve v plačne razrede. Enako bo veljalo tudi v letu 2015.
 
Javnim uslužbencem, ki so na zadnji dan meseca pred izplačilom v letu 2015 uvrščeni:
  • do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov,
  • od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evra,
  • od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evrov,
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov.
Napredovanje v plačne razrede, po vmesnem letu 2012, ko je bilo napredovanje dovoljeno, je bilo za leto 2013 v skladu s 163. členom ZUJF in v letu 2014 v skladu z 68. členom ZIPRS14,15 zopet zamrznjeno in javni uslužbenci letos niso mogli napredovati. 
 
V letu 2015 omejitve napredovanja v plačne razrede ne bo. 
 
Javni uslužbenci bodo lahko napredovali s 1. aprilom, če bodo izpolnili pogoje. Izplačilo plač v skladu z doseženim plačnim razredom napredovanja pa se bo začelo za decembrsko plačo 2015, torej ob izplačilu v mesecu januarju 2016. Poračun za neizplačane mesece ni predviden.ž
 
Napredovanje v naziv oziroma višji naziv. V letu 2013 in letu 2014 je bilo tudi napredovanje v naziv omejeno. Ohranjena je bila le izjema, po kateri kljub omejitvi napredovanja javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva bila pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javnega uslužbenca premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi. Ta izjema ni veljala za ravnatelje. 
 
V letu 2015 pa bo enako kot napredovanje v plačne razrede sproščeno tudi napredovanje v nazive. Tudi dosežene plačne razrede iz tega naslova se bo upoštevalo pri izplačilu decembrske plače.
 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se tudi v 2014 ne bodo plačevale v polnih zneskih:
  • v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 se jih bo izplačalo v višini 10 odstotkov, 
  • v obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 se jih bo izplačalo v višini 15 odstotkov, 
  • v obdobju od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 se jih bo izplačalo v višini 30 odstotkov
glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. 1. 2013.
 
 

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 
Dodaj odgovor