fbpx

Prijava v portal: 

Znesek minimalne plače, Uradni list RS, št. 4/2017

Ta znesek je pomemben za javni sektor, saj so nanj vezana določena izplačila:

  • najvišje možno izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela, razen v primerih, ki so določeni s kolektivno pogodbo,
  • solidarnostna pomoč, če osnovna plača javnega uslužbenca, člana reprezentativnega sindikata, podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklica, ne presega 130 odstotkov minimalne plače (podrobnosti so na razpolago v pojasnilih o povračilih stroškov in drugih prejemkov ter v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 40/12 in 46/13).
Dodaj odgovor