Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Kdaj odpadna embalaža ni nevarna?

Kdaj se šteje, da odpadna embalaža ne vsebuje več ostankov nevarnega blaga oziroma je onesnažena z nevarnimi snovmi? Kadar: je notranjost odpadne embalaže viskoznega nevarnega blaga, postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva, je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje ne kaplja, je […]

Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

Ali je ravnanje z gradbenimi odpadki lahko tudi del načrta gospodarjenja z odpadki, ali ga je treba posebej pripraviti? Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ – peta alineja v razdelku RAZNO Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na […]

Načrt ravnanja z odpadnimi olji

Ali mora nekdo, ki ima odpadna olja, imeti izdelani načrt ravnanja z odpadnimi olji? Povzročitelj odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti, mora ne glede na količino odpadnih olj, ki nastanejo v posameznem koledarskem letu, imeti za ta odpadna olja izdelan načrt gospodarjenja z […]

Odlaganje odpadkov iz dejavnosti na ekološki otok

Ali lahko trgovina in gostilna odlaga odpadno embalažo in ostale odpadne frakcije iz dejavnosti na ekološki odtok? Ekološki otok ali zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij. Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira: odpadni papir in karton, odpadno embalažo iz papirja in kartona, odpadno embalažo iz plastike, kovin in […]

Klasifikacijska številka odpadka – žepasti filtri

Pod katero klasifikacijsko številko spadajo odpadni žepasti filtri prezračevalnih sistemov? Odpadku podelimo ŠESTMESTNO ŠTEVILČNA KODO. Nevarni odpadki so označeni z zvezdico (*) GLAVNA SKUPINA – vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost PODSKUPINA : po posameznih področjih znotraj skupine PODSKUPINA : točno določen odpadek znotraj posameznega področja V poglavjih od 01 do 12 ali od […]

Onesnaženost odpadne embalaže

Kdaj se šteje, da odpadna embalaža ne vsebuje več ostankov nevarnega blaga oziroma je onesnažena z nevarnimi snovmi? kadar je notranjost odpadne embalaže viskoznega nevarnega blaga, postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva, kadar je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje ne kaplja, […]

Ravnanje z infektivnimi odpadki, okuženimi z COVID-19?

Kako v podjetju ravnati z zaščitnimi maskami in rokavicami (COVID)? Zaščitne maske in rokavice odlagate v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ne v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov). Če bi se v podjetju pojavil zaposleni s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 bi se po čiščenju in razkuževanju prostorov, v katerih bi se ta oseba zadrževala, […]

Nalepke kot embalaža

1. Se nalepke, ki jih nalepimo na izdana zdravila, da označimo pravilno uporabo zdravila, smatrajo kot embalaža, dana prvič na trg? Da. Sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so, po definiciji, del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, […]

Poročanje v primeru uvoza kovinske žice

Kovinsko embalažo (žico) uvozimo na slovenski trg in z njo ovijemo bale, ki jo uporabimo. Polovica količine te bale gre posredniku, ta pa jih pošlje ven iz Slovenije. Je v tem primeru treba poročati o količini embalaže? Podjetje je v tem primeru pridobitelj blaga in mora poročati o količini embalaže (kovinska žica), ki jo je […]