Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Akcija inšpektorjev za okolje – nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virom onesnaževanja

Inšpekcija za okolje je v usmerjeni akciji izvedla nadzore naprav, za katere je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leti 2020 in 2021, ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave, lahko pa tudi druge pomanjkljivosti oziroma pri tistih, ki ARSO za leto 2021 sploh niso poslali poročil.

Predmet nadzora

  • 19 upravljavcev naprav, za katere je ARSO je pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2020 ugotovila preseganje mejnih vrednostih na izpustih iz naprave oziroma druge pomanjkljivosti,
  • 13 upravljavcev naprav, za katere je ARSO je pri pregledu poročil o letnih emisijah in o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2021 ugotovila nepravilnosti in
  • 8 zavezancev, ki na ARSO sploh niso poslali ocen o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021.

Ugotovitve okoljskih inšpektorjev

  • Pri 19 obravnavanih zavezancih, pri katerih je bilo na podlagi pregleda ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2020 ugotovljena nepravilnost ali pomanjkljivost, pri 6 upravljavcih kršitve niso bile ugotovljene, pri 12 pa so inšpektorji ugotovili nepravilnosti, v enem primeru pa ugotovitveni postopek še ni končan.
  • V okviru obravnavanih 13 zavezancev pri katerih je bilo na podlagi pregleda ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o občasnih meritvah emisij snovi v zrak za leto 2021 ugotovljena nepravilnost ali pomanjkljivost, pri 2 zavezancih kršitve niso bile ugotovljene, nepravilnosti so bile ugotovljene pri 12, v enem primerih pa ugotovitveni postopek še ni končan.
  • V inšpekcijskih nadzorih pri 8 ‘neporočevalcih’ za leto 2021 so inšpektorji pri petih ugotovili nepravilnosti, pri enem kršitve niso bile ugotovljene, pri dveh pa  ugotovitveni postopek še ni končan.

Skupaj je v Akcijo 2022 vključenih 31 zavezancev (devet zavezancev se je namreč obravnavalo tako za leto 2020, kot za leto 2021), pri čemer so bile kršitve ugotovljene v 21 primerih, v sedmih  primerih kršitve niso bile ugotovljene, v treh primerih pa ugotovitveni postopek še ni bil končan.

Cilj akcije

Cilj in namen Akcije je bil, da se pri zavezancih, glede na poslane podatke ARSO o kršitvah, v inšpekcijskih postopkih preveri ali zavezanci dejansko kršijo svoje obveznosti, ter ali je prišlo do kakršnih koli drugih napak. Od vseh upravljavcev naprav, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost in izvajajo zahtevane meritve emisij snovi v zrak glede na veljavno zakonodajo in pridobljena dovoljenja, ARSO namreč na Inšpekcijo za okolje pošlje podatke zgolj za tiste upravljalce, kjer je pri pregledu ocen oziroma poročil sam ugotovil kršitve, navedeno pa se še enkrat preveri in nato ukrepa v inšpekcijskih postopkih.

Inšpektorji za okolje so tako z odločbami zavezancem večinoma odredili, da morajo prilagoditi delovanje naprave tako, da izmerjene emisije snovi v zrak na merilnih mestih ne bodo presegale mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju (OVD), da morajo zagotoviti obratovalni monitoring in izvesti meritve emisij snovi v zrak v skladu z OVD, da morajo v zvezi z emisijami snovi v zrak izvesti sanacijske ukrepe s katerimi bo zagotovljena skladnost emisij snovi v zrak, da morajo izvesti ukrepe za odpravo virov čezmerne obremenitve, s katerimi se bo prenehalo preseganje mejnih vrednosti, ter zagotoviti izvedbo prvih meritev v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Ocenjujemo, da je bila izvedba Akcije 2022 smotrna in uspešna. Obravnavani zavezanci so svoje delovanje večinoma že uskladili z obveznostmi, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in iz pridobljenih dovoljenj.

Vir: TUKAJ

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja