Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju pod drobnogledom Inšpekcije za okolje

Inšpekcija za okolje med drugim nadzira spoštovanje določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Uredba določa vire onesnaževanja okolja s hrupom in obveznosti, ki jih imajo upravljavci virov hrupa.

Vsak upravljavec vira hrupa, ki upravljajo z napravami, ki povzročajo hrup,  mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Upravljavci virov hrupa morajo opraviti prvo ocenjevanje vira hrupa, v kolikor iz opravljenih meritev izhaja, da so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa, morajo nato izvajati občasne ocenjevanje hrupa na vsaka tri leta.

Inšpektorji za okolje v inšpekcijskih nadzorih preverijo ali je zavezanec za izvajanje meritev hrupa opravil meritve hrupa in ali rezultati meritev ostajajo v mejah, ki so za vire hrupa določene s predpisom. V kolikor ugotovijo, da zavezanec presega mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zavezancu z odločbo odredijo ustrezne ukrepe varstva pred hrupom. Pravno oseb, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je upravljavec vira hrupa, a ne izvaja obratovalnega monitoringa pa lahko oglobijo z globo od 4.000 do 40.000 evrov za prekršek.

Uredba določa, da se med vire hrupa uvršča tudi gostinski lokal, ki zunaj stavbe uporablja zvočne naprave. Inšpektorji v zadnjih letih opravijo vedno več nadzorov v gostinskih lokalih, ki zunaj stavbe uporabljajo zvočne naprave. Ugotavljajo, da gostinski lokali, ki zunaj stavbe uporabljajo zvočne naprave, zanje praviloma ne zagotavljajo niti prvega ocenjevanja hrupa niti pozneje občasnega ocenjevanja hrupa v okviru obratovalnega monitoringa.

Samo v nadzorih lokalov v centru Ljubljane je inšpekcija odkrila 14 lokalov, ki za zvočne naprave zunaj stavbe niso imeli opravljenih meritev hrupa. Vsem je bilo z odločbami odrejeno, da morajo izvesti meritve hrupa in z njimi seznaniti inšpekcijo. Meritve, ki so jih opravile zato pooblaščene organizacije niso pokazale preseganj mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zato se postopki niso nadaljevali.

Vir: Nadzor nad hrupom

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja