Košarica

Izkoristite brezplačni dostop ter si odklenite 3 vsebine brezplačno. Preizkusite zdaj >>

[email protected] | 02 250 18 00

12.10.2023: rok za zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode določa  161. člen ZVO-2  – 161. člen ZVO-2

Zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode zaradi povzročitve nenadnega onesnaženja, iz katere se krijejo stroški analiziranja in spremljanja emisije onesnaževal v okolje, čiščenja onesnaženega dela okolja in oddajo nastalih odpadkov v primerih:

  1. obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;
  2. ravnanje z odpadki, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti;
  3. izpuščanje nevarnih snovi z odvajanjem odpadne vode v površinske ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;
  4. izpuščanje ali vbrizgavanje onesnaževal v površinske ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;
  5. obratovanje naprave, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami določenih snovi v zrak in za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;
  6. proizvodnja, uporaba, skladiščenje, predelava, polnjenje, izpust v okolje ali prevoz ali prenos znotraj naprave ali obrata nevarnih snovi ali zmesi po predpisih o kemikalijah, fitofarmacevtskih sredstev po predpisih o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodov po predpisih o biocidnih proizvodih;
  7. odvzem in zajezitev vode, za katero je predpisana pridobitev vodne pravice po predpisih o vodah;
  8. ravnanje z rudarskimi odpadki, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu

 

Višina zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode je odvisna od letnih prihodkov povzročitelja obremenitve:

 

Več o tem predava strokovnjakinja Polonca Poljanec Perič na praktičnem izobraževanju Usposobljeni skrbnik varstva okolja po novem ZVO-2

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja