fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Uporaba orodja Chat GPT pri iskanju razpisov in pripravi projektne ideje za pridobitev nepovratnih sredstev

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
  Online seminar obravnava uporabo orodja Chat GPT pri  iskanju primernega razpisa za nepovratna sredstva, pri konzerviranju projektnih idej, pri iskanju in analizi politik in problema, pri upravljanju s tveganji in oblikovanju kazalnikov.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Orodja umetne inteligence nam pomagajo pri optimizaciji procesov, nam pohitrijo in poenostavijo delo in so nam vir novih idej. Poznavalci so celo prepričani, da bo uporaba orodij umetne inteligence na dolgi rok ključna za ohranjanje konkurenčne pozicije podjetja.

Razpisi za nepovratna sredstva niso nobena izjema! S pomočjo orodja Chat GPT primeren razpis za pridobitev nepovratnih sredstev  hitreje poiščete, prav tako vam tudi sam postopek prijave na razpis olajša in pohitri. A vendar je treba znati zastaviti pravo vprašanje,  v komunikaciji uporabiti prave ključne besede in, kljub vsemu, biti pri uporabi previden.


Koristi, ki jih pridobite z udeležbo na seminarju

 • Seznanite se z uporabo orodij umetne inteligence pri pridobivanju nepovratnih sredstev;
 • Poenostavite in pohitrite si proces iskanja primernega razpisa in celo prijave na le-tega;
 • Naučite se, kako preveriti dobljene rezultate;
 • Pridobite odgovore na vprašanja.

chat GPT za pridobitev nepovratnih sredstev


Vsebina

 1. Centralizirani in decentralizirani viri sredstev EU
 • pregled centraliziranih in decentraliziranih virov sredstev EU 2021-2027
 • iskanje razpisov s pomočjo ChatGPT
 1. Teorija sprememb in intervencijska logika projekta ter konzerviranje projektnih idej
 • teorija sprememb je celoviti okvir, ki opisuje pričakovane vzročne povezave med dejavnostmi, izidi (outputs), rezultati (outcomes) in učinki (impacts) projekta ali pobude. Pojasni, kako bodo dejavnosti projekta vodile do želenih rezultatov in družbenega vpliva
 • konzerviranje projektnih idej
 1. Problemska analiza
 • proces identifikacije problemov in uporaba problemskega drevesa
 • uporaba ChatGPT za analizo problema
 1. Politike EU, temelj vsakega projekta
 • kaj so politike, zakaj so tako pomembne, katere so ključne politike EU in kje jih najti
 • iskanje in analiza politik s pomočjo ChatGPT
 1. Oblikovanje splošnih in specifičnih ciljev projekta
 • oblikovanje in formuliranje splošnih in specifičnih ciljev projekta
 • uporaba ChatGPT za pomoč pri formuliranju SMART ciljev
 1. Razvoj delovnih sklopov in nalog
 • proces razvoja delovnih sklopov in nalog
 • uporaba ChatGPT za generiranje idej in organizacijo delovnih sklopov ter nalog
 1. Pričakovani rezultati (Outputs, Outcomes in Impacts)
 • kaj so pričakovani rezultati in slovenska terminologija (outputs, outcomes in impacts)
 • identifikacija in formuliranje pričakovanih rezultatov projekta
 • uporaba ChatGPT za pomoč pri definiciji in formulaciji teh elementov
 1. Tveganja in ukrepi
 • identifikacija tveganj, tipična tveganja, povezana s projektom
 • upravljanje s tveganji in načrtovanje ukrepov z uporabo ChatGPT
 1. Kazalniki preverjanja uspešnosti
 • razumevanje kazalnikov uspešnosti za merjenje napredka in uspešnosti projekta
 • oblikovanje kazalnikov s pomočjo ChatGPT
 1. Povratne informacije, zaključek in nadaljnji koraki
  • skupinska analiza in povratne informacije o uporabnosti UI oz. orodja ChatGPT pri pripravi projektov EU
  • vprašanja in odgovori
  • razprava o naslednjih korakih in možnostih za mreženje med udeleženci

O predavatelju

beno-sternBeno Stern

Svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega menedžmenta. Študij menedžmenta s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA.

Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega menedžmenta ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja.

Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih menedžerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Beno Stern, MBA

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Je član svetovalnega odbora avstrijske nacionalne organizacije AED (Agency for Economic Cooperation and Development) in v tej vlogi spodbuja meddržavno projektno sodelovanje javnih institucij Slovenije in Avstrije. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 6.000 udeležencev. Kot avtor modernega sistematičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj. Beno Stern je med leti 2000 in 2023 sodeloval v več kot 30-tih večletnih evropsko sofinanciranih projektih, njegove projektne vloge pa so segale od vloge koordinatorja, internega evalvatorja, diseminatorja, analitika in drugih. Te izkušnje predstavljajo bogat vir kreativnega potenciala, namenjenega mentoriranju in snovanju inovativnih projektnih idej.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.